Mobiliteit


Met vragen rond de mobiliteit in onze gemeente kan je terecht op de dienst openbare werken
Info: openbare.werken@schelle.be – tel. 03 871 98 49

Aanvraag inname openbare weg – parkeerverbod

Als je verhuist, heb je voldoende ruimte nodig om de verhuiswagen en eventueel de verhuislift te plaatsen.
Als je voor verbouwingswerken een container bestelt, moet er voldoende ruimte vrij zijn om die container te plaatsen.
Het openbaar domein mag nooit zonder voorafgaandelijke toestemming van de gemeente ingenomen worden.

Werkwijze
klik hier door naar het aanvraagformulier
– minstens 5 werkdagen vooraf mail je het ingevulde formulier naar verkeer@schelle.be
– de gemeente bekijkt deze aanvraag en geeft een toelating of vraagt bijkomende info op
Als je het formulier niet kan doormailen, contacteer dan het onthaal van het gemeentehuis – 03 871 98 30

Onderscheid kleine en grote inname van het openbaar domein
1) Kleine inname van de openbare weg:  er is geen hinder of belemmering voor het doorgaand verkeer.
Een tijdelijk parkeer- en stilstandverbod (bord E3) volstaat om ruimte vrij te maken bv voor een verhuiswagen, werk(voer)tuigen of om materiaal te plaatsen. Een aanvraag voor dit parkeerverbod kan voor maximaal 14 kalenderdagen. De borden moeten 24 uur voor de start geplaatst worden. Je vraagt minstens 5 werkdagen voor de start van de werken toelating aan de gemeente (zie werkwijze hierboven).

Eigen E3-borden (parkeer- en stilstandverbod) kan je plaatsen nadat je toelating krijgt. Als je NIET beschikt over eigen E3-borden kan je er via het onthaal van het gemeentehuis ontlenen.

2) Grote inname van de openbare weg: alle werken die niet voldoen aan de voorwaarden van kleine inname van de openbare weg.
De organisatie van dit soort werken vraagt:
– bijkomende verkeersborden om de werken te signaleren
– extra voorzieningen voor de zwakke weggebruikers, het openbaar vervoer of omleidingen
– in de meeste gevallen is er een bijkomende vergunning van de burgemeester noodzakelijk.
Dit vraag je minstens 5 werkdagen vooraf aan (zie werkwijze hierboven).
Signalisatie voor grote werken moet door de aanvrager zelf voorzien worden, de gemeente stelt hiervoor geen signalisatie ter beschikking.

Ontlenen parkeerverbodsborden
Voor de ontlening van parkeerverbodsborden, ontvang je een waarborgpapier. Hierop vul je de gewenste datum en het tijdstip in waarop je de borden komt halen. Dit bezorg je terug aan verkeer@schelle.be.
Opgelet: de borden moeten 24 uur op voorhand gezet worden.
Afhalen en terugbrengen van borden kan tijdens de openingsuren. Wij bevestigen jouw afspraak en zorgen dat de borden op onze parking klaarstaan (achterkant gemeentehuis – inrit parking via Leopoldstraat).

Inname openbare weg langer dan 7 dagen
Als je meer dan 7 kalenderdagen de openbare weg inneemt, treedt het retributiereglement op de tijdelijke inname van de openbare ruimte (goedgekeurd op 20/12/18) in werking.

Info: 03 871 98 30 – verkeer@schelle.be

Mobiliteit en openbare werken Mobiliteit