Mobiliteit


Met vragen rond de mobiliteit in onze gemeente kan je terecht op de dienst openbare werken
Info: openbare.werken@schelle.be – tel. 03 871 98 49

Tijdelijk parkeerverbod aanvragen

Als je verhuist, heb je voldoende ruimte nodig om de verhuiswagen en eventueel de verhuislift te plaatsen.
Als je voor verbouwingswerken een container bestelt, moet er voldoende ruimte zijn om die te plaatsen.
Het openbaar domein mag nooit zonder voorafgaandelijke toestemming ingenomen worden.

Er is een onderscheid tussen kleine en grote innames van de openbare wegenis.

Kleine inname van de openbare weg
Een tijdelijk parkeer- en stilstandverbod (bord E3) volstaat om ruimte vrij te maken bv. voor een verhuiswagen, werk(voer)tuigen of om materiaal te plaatsen. Kleine innames houden in dat er geen hinder of belemmering is voor het doorgaand verkeer. Een aanvraag voor dit parkeerverbod kan voor maximaal 14 kalenderdagen. De borden moeten 24 uur voor de start geplaatst worden.

Procedure
– Als je beschikt over eigen E3-borden (parkeer- en stilstandverbod), vraag je minstens 2 werkdagen voor de start van de werken advies in het plaatselijke politiekantoor.
– Als je NIET beschikt over E3-borden (parkeer- en stilstandverbod), vraag je minstens 2 werkdagen voor de start van de werken advies in het plaatselijke politiekantoor. Met dit advies ga je naar het onthaal van het gemeentehuis. Daar betaal je een waarborg van 45 euro per bord en overloopt een korte checklist. De borden kan je inladen op de parking (indien er nog in voorraad zijn).
Vergeet niet om de gegevens van de verhuisfirma of de firma die de container levert mee te brengen.

Na de periode van de inname van de openbare weg kom je met het betalingsbewijs en de toelating die je van de politie kreeg naar het gemeentehuis. Je meldt je aan bij de onthaalbalie en na controle van de nummers van de borden en eventuele beschadigingen krijg je de verrekende waarborg terug. Als je de periode van 14 kalenderdagen overschrijdt, ben je de waarborg kwijt maar moet je alsnog de borden binnenbrengen.

Grote innames van de openbare weg
Dit zijn alle werken die niet voldoen aan de voorwaarden van kleine innames van de openbare wegenis.
De organisatie van dit soort werken vraagt:
– bijkomende verkeersborden om de werken te signaleren
– extra voorzieningen voor de zwakke weggebruikers, het openbaar vervoer of omleidingen
– in de meeste gevallen is er een bijkomende vergunning van de burgemeester noodzakelijk.

LET OP: Signalisatie voor grote werken moet door de aanvrager zelf voorzien worden, het gemeentebestuur stelt hiervoor geen signalisatie ter beschikking.

Procedure
– Minstens 6 werkdagen vooraf vraag je dit aan bij de verkeerspolitie van de zone Rupel:
verkeer@politiezonerupel.be – tel. 03 443 09 00.

Reglement inname openbare ruimte
Voor innames langer dan 7 kalenderdagen is volgend retributiereglement van toepassing:
Retributie op de tijdelijke inname van de openbare ruimte.pdf

Mobiliteit en openbare werken Mobiliteit