Mobiliteit


Met vragen rond de mobiliteit in onze gemeente kan je terecht op de dienst openbare werken
Info: openbare.werken@schelle.be – tel. 03 871 98 49

Tijdelijk parkeerverbod aanvragen

Als je verhuist, heb je voldoende ruimte nodig om de verhuiswagen en eventueel de verhuislift te plaatsen.
Als je voor verbouwingswerken een container bestelt, moet er voldoende ruimte vrij zijn om die container te plaatsen.
Het openbaar domein mag nooit zonder voorafgaandelijke toestemming ingenomen worden.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote innames van de openbare wegenis.

OPGELET – WIJZIGING WERKWIJZE AANVRAAG TIJDENS CORONA-MAATREGELEN
U vraagt eerst advies bij de politie:
– op het politiekantoor in Boom (Jozef Van Cleemputplein 5), open van 8 tot 20 uur (wijkkantoor in Schelle is gesloten)
OF via mail naar PZ.Rupel.WijkteamNoord@police.belgium.eu met vermelding: naam, adres, telefoonnummer en mail, adres waar parkeerverbod nodig is,reden voor het parkeerverbod, aantal meter dat u nodig heeft en periode van de plaatsing.
De politie maakt op basis hiervan een advies op dat zij naar het onthaal van onze gemeente (onthaal@schelle.be) doormailen.
Wij bekijken dit advies en ondertekenen deze toelating. U ontvangt dit document per mail zodat het parkeerverbod in orde is.

Indien u van de gemeente parkeerverbodsborden wil ontlenen, kan u een waarborgpapier invullen. Dit bezorgt u ons terug per mail samen met de gewenste datum en het tijdstip waarop u de borden komt halen. Opgelet: de borden moeten 24 uur op voorhand gezet worden.
Afhalen en terugbrengen van borden kan tijdens onze openingsuren. Wij bevestigen uw afspraak en zorgen dat de borden op onze parking klaarstaan (achterkant gemeentehuis – inrit parking via Leopoldstraat).

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan in de inkomhal van het gemeentehuis via de parlofoon. Wij registreren uw ophaling of terugbezorging zodat u niet hoeft binnen te komen het op gemeentehuis. In deze periode vragen we geen waarborg.

Bij een noodzakelijke verlenging van de aanvraag neemt u terug contact op met het politiekantoor in Boom. Dan verloopt de werkwijze zoals bij een nieuwe aanvraag. Indien het nodig is om termijn voor het ontlenen van de borden te verlengen, doen we dit automatisch voor u. Na afloop van de werken moeten de borden wel zo snel mogelijk terug binnen gebracht worden.

Retributiereglement bij inname langer dan 7 dagen blijft wel geldig. Info in tekst hieronder.
Info: 03 871 98 30 – onthaal@schelle.be

PROCEDURE IN ‘NORMALE’ TIJDEN
Kleine inname van de openbare weg

Kleine innames houden in dat er geen hinder of belemmering is voor het doorgaand verkeer. Een tijdelijk parkeer- en stilstandverbod (bord E3) volstaat om ruimte vrij te maken bijvoorbeeld voor een verhuiswagen, werk(voer)tuigen of om materiaal te plaatsen. Een aanvraag voor dit parkeerverbod kan voor maximaal 14 kalenderdagen. De borden moeten 24 uur voor de start geplaatst worden.

Procedure:
– Je vraagt minstens 2 werkdagen voor de start van de werken advies in het plaatselijke politiekantoor. Neem ook de gegevens van de verhuisfirma of firma die de container plaatst mee.
– Met het advies van de politie ga je naar het onthaal van het gemeentehuis. Zij registreren jouw aanvraag.
– Als je beschikt over eigen E3-borden (parkeer- en stilstandverbod) dan kan je deze plaatsen na de toelating.
– Als je NIET beschikt over eigen E3-borden (parkeer- en stilstandverbod) kan je er via het onthaal van het gemeentehuis ontlenen.
– Je hebt minstens 2 parkeerborden nodig (pijl omhoog en pijl omlaag).
– Per parkeerbord betaal je een waarborg van 45 euro cash. Je krijgt hiervan een betalingsbewijs.
– De ontleende borden laad je dan op de parking in je wagen (inrit via Peperstraat).
– De borden moeten 24 uur voor de start van de werken geplaatst worden.
– Na de periode van de inname van de openbare weg, kom je met de borden, het betalingsbewijs en de toelating die je van de politie kreeg naar het gemeentehuis.
– Je meldt je aan bij de onthaalbalie en na controle krijg je de verrekende waarborg terug.

Opgelet: je ontvangt je betaalde waarborg enkel als je de borden binnen een periode van 14 kalenderdagen terugbrengt.
Deze periode loopt vanaf de dag dat je de borden ontleent, niet vanaf de dag dat je de borden plaatst.
Als je de periode van 14 kalenderdagen overschrijdt, dan krijg je de waarborg niet terugbetaald. Je moet dan nog steeds de borden terugbezorgen.
Je kan het parkeerverbod ook eenmalig verlengen bij de politie.

– Als je meer dan 7 kalenderdagen de openbare weg inneemt, treedt het retributiereglement op de tijdelijke inname van de openbare ruimte (goedgekeurd op 20/12/18) in werking.

Grote inname van de openbare weg
Dit zijn alle werken die niet voldoen aan de voorwaarden van kleine inname van de openbare wegenis.
De organisatie van dit soort werken vraagt:
– bijkomende verkeersborden om de werken te signaleren
– extra voorzieningen voor de zwakke weggebruikers, het openbaar vervoer of omleidingen
– in de meeste gevallen is er een bijkomende vergunning van de burgemeester noodzakelijk.

LET OP: Signalisatie voor grote werken moet door de aanvrager zelf voorzien worden, het gemeentebestuur zal hier geen signalisatie ter beschikking stellen.

Procedure:
– Minstens 6 werkdagen vooraf aanvragen bij de verkeerspolitie van de zone Rupel:
PZ.Rupel.WijkteamNoord@police.belgium.eu – tel. 03 443 09 00

Reglement inname openbare ruimte
Voor innames langer dan 7 kalenderdagen is dit retributiereglement op tijdelijke inname openbare ruimte van toepassing.

Mobiliteit en openbare werken Mobiliteit