Mobiliteit


Met vragen rond de mobiliteit in onze gemeente kan je terecht op de dienst openbare werken
Info: openbare.werken@schelle.be – tel. 03 871 98 49

Aanvraag inname openbare weg – parkeerverbod

Als je verhuist, heb je voldoende ruimte nodig om de verhuiswagen en eventueel de verhuislift te plaatsen.
Als je voor verbouwingswerken een container bestelt, moet er voldoende ruimte vrij zijn om die container te plaatsen.
Het openbaar domein mag nooit zonder voorafgaandelijke toestemming van de gemeente ingenomen worden. 

Werkwijze
Vanaf 1 juli 2021 kan je via het Eagle-platform digitaal een inname openbaar domein aanvragen.
Een aanvraag zonder hinder op de rijbaan dien je minimum 5 werkdagen vooraf in.
Een aanvraag met hinder op de rijbaan vraag je minstens 10 werkdagen vooraf aan.
Binnen een kortere tijdsperiode kan je geen aanvraag indienen.
Een aanvraag indienen gaat het makkelijkst via een computer. Met een gsm of tablet gaat het intekenen van een zone wat moeilijker.

Start hier jouw aanvraag op Eagle

Stap 1: Kies het type vergunning dat zoveel mogelijk bij de aanvraag past. Kies voor een gecombineerde vergunning als je niet zeker bent. (overzicht types onderaan de pagina)
Stap 2: Geef een uitgebreide beschrijving van de werken en de inname. Teken de zone van de inname zo correct mogelijk in en tracht ook de verkeersborden mee op te nemen.
Stap 3: Je ontvangt een bevestigingsmail. We beoordelen jouw aanvraag en vragen indien nodig advies bij de politie. Jouw vergunning wordt goedgekeurd, afgekeurd of je ontvangt een vraag tot extra info of aanpassingen.
Stap 4: Download en druk de vergunning af zodat je ze kan tonen bij een controle van de politie.
Stap 5: Je ontvangt nog info rond het ontlenen van de parkeerverbodsborden (indien gevraagd).

Hulp nodig: lees dan de tips op de website van Eagle.
Heb je geen computer of internetverbinding om de aanvraag in te vullen, contacteer dan het onthaal van het gemeentehuis: 03 871 98 30.

Tip!
Als je met een aannemer werkt, vraag dan aan hem om de vergunning in te dienen. Zij kunnen de inname goed inschatten en kennen de wetgeving verkeerssignalisatie.

Voor alle innames zonder vergunning of wanneer de vergunning niet overeenstemt met de werkelijke toestand wordt een proces verbaal opgemaakt.

Ontlenen parkeerverbodsborden
Tijdens de aanvraag is het mogelijk om aan te duiden dat je parkeerverbodsborden wil ontlenen bij de gemeente. Deze borden moeten 24 uur op voorhand gezet worden. Afhalen en terugbrengen van borden kan tijdens de openingsuren. Wij bevestigen jouw afspraak en zorgen dat de borden op onze parking klaarstaan (achterkant gemeentehuis – inrit parking via Leopoldstraat).

Vergunning zonder hinder op de rijweg – aanvraagtermijn minimum 5 werkdagen
– Container: als je enkel een container plaatst
– Stelling: als je enkel een stelling plaatst
– Chapewerken: als je enkel parkeerverbod wil voor een chapewagen
– Kraan/lift: als je enkel parkeerverbod wil voor een kraan of lift
– Parkeerverbod voor voertuigen: als je enkel parkeerverbod wil voor het plaatsen van voertuigen (bv de vrachtwagen van een aannemer)
– Parkeerverbod tijdelijke laad- en loszone: enkel parkeerverbod voor een levering (bv leveren van meubelen)
– Inname zonder hinder op de rijweg: enkel voor innamen van voetpaden, bermen, … (bv plaatsen van een mobiel toilet)
– Gecombineerde aanvraag zonder hinder op de rijweg: combinatie van bovenstaande types (bv container plus parkeerverbod voor voertuigen)

Vergunning met hinder op de rijweg – aanvraagtermijn minimum 10 werkdagen
– Inname met hinder op de rijweg: bv plaatsen van een kraan op de rijweg
– Gecombineerde aanvraag met hinder op de rijweg: bv kraan op rijweg plus parkeerverbod voor voertuigen
– Wegenwerken: als je wegenwerken wil uitvoeren
– Nutsleidingen: als je werken aan nutsleidingen wil uitvoeren

Inname openbare weg langer dan 7 dagen
Als je meer dan 7 kalenderdagen de openbare weg inneemt, treedt het retributiereglement op de tijdelijke inname van de openbare ruimte (goedgekeurd op 20/12/18) in werking.

Info: 03 871 98 30 – verkeer@schelle.be

Mobiliteit en openbare werken Mobiliteit