Mobiliteit


Met vragen rond de mobiliteit in onze gemeente kan je terecht op de dienst openbare werken
Info: openbare.werken@schelle.be – tel. 03 871 98 49

Tijdelijk parkeerverbod aanvragen

Als je verhuist, heb je voldoende ruimte nodig om de verhuiswagen en eventueel de verhuislift te plaatsen.
Als je voor verbouwingswerken een container bestelt, moet er voldoende ruimte vrij zijn om die container te plaatsen.
Het openbaar domein mag nooit zonder voorafgaandelijke toestemming ingenomen worden.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote innames van de openbare wegenis.

Kleine inname van de openbare weg
Hier volstaat een tijdelijk parkeer- en stilstandverbod (bord E3) om ruimte vrij te maken bijvoorbeeld voor een verhuiswagen, werk(voer)tuigen of om materiaal te plaatsen. Kleine innames houden in dat er geen hinder of belemmering is voor het doorgaand verkeer. Een aanvraag voor dit parkeerverbod kan voor maximaal 14 kalenderdagen. De borden moeten 24 uur voor de start geplaatst worden.

Procedure:
– Als je beschikt over eigen E3-borden (parkeer- en stilstandverbod), vraag je minstens 2 werkdagen voor de start van de werken advies in het plaatselijke politiekantoor.
– Als je NIET beschikt over eigen E3-borden (parkeer- en stilstandverbod), vraag je minstens 2 werkdagen voor de start van de werken advies in het plaatselijke politiekantoor. Met dit advies ga je naar het onthaal van het gemeentehuis. Daar betaal je een waarborg van 45 euro per bord. De borden kan je dan inladen op de parking. Je krijgt een betalingsbewijs en overloopt een korte checklist. Vergeet niet om de gegevens van de verhuisfirma of de firma die de container levert mee te brengen.

Na de periode van de inname van de openbare weg, kom je met het betalingsbewijs en de toelating die je van de politie kreeg naar het gemeentehuis. Je meldt je aan bij de onthaalbalie en na controle van de nummers van de borden en eventuele beschadigingen krijg je de verrekende waarborg terug. Als je de periode van 14 kalenderdagen overschrijdt, ben je de waarborg kwijt maar moet je alsnog de borden binnenbrengen.

Grote innames van de openbare weg
Dit zijn alle werken die niet voldoen aan de voorwaarden van kleine innames van de openbare wegenis. De organisatie van dit soort werken vraagt:
– bijkomende verkeersborden om de werken te signaleren
– extra voorzieningen voor de zwakke weggebruikers, het openbaar vervoer of omleidingen
– in de meeste gevallen is er een bijkomende vergunning van de burgemeester noodzakelijk.

LET OP: Signalisatie voor grote werken moet door de aanvrager zelf voorzien worden, het gemeentebestuur zal hier geen signalisatie ter beschikking stellen.

Procedure:
– Minstens 6 werkdagen vooraf vraag je dit aan bij de verkeerspolitie van de zone Rupel:
verkeer@politiezonerupel.be – tel. 03 443 09 00

Reglement inname openbare ruimte
Voor innames langer dan 7 kalenderdagen is dit retributiereglement op tijdelijke inname openbare ruimte van toepassing.

Mobiliteit en openbare werken Mobiliteit