Kinderopvang


BKO De Schellebel biedt opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in de gemeente Schelle wonen of schoollopen.
Kinderen kunnen in de Lazernijweg 2 terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7 tot 8 uur en van 16 tot 18.30 uur.
Op woensdag van 7 tot 8 uur en van 12.05 tot 18.30 uur.
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen is er opvang van 7 tot 18.30 uur.

Inschrijven
Ouders die wensen gebruik te maken van De Schellebel registreren zich via deze pagina.
Hierna neemt De Schellebel contact op om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak ontvang je alle informatie over de opvang en krijg je een rondleiding.
Na deze afspraak krijg je de inloggegevens doorgestuurd en kan je aanmelden op het digitaal inschrijfsplatform.

Tarieven
De tarieven hangen uit aan het prikbord op de kinderopvang en staan vermeld in het huishoudelijk reglement.
Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht om de tarieven aan te passen.

Nieuw vanaf september 2022: middagslaapje voor kleuters
Na het middageten, rond 12.30 uur, worden de kleuters op de scholen opgehaald op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Nog even naar het toilet, dan een verhaaltje lezen en rustig gaan slapen. Wordt hij/zij wat vroeger wakker? Jouw kleuter kan lekker spelen met de kinderbegeleider en de andere kindjes tot hij/zij wordt opgehaald. Wanneer je opvang nodig hebt na 16 uur, kan jouw kind aansluitend opgevangen worden tot 18.30 uur.
Inschrijven kan via ‘i-Active’ tot 10 uur op de desbetreffende opvangdag. Er is geen verplichting in aantal dagen of uren.
Meer info lees je hieronder bij ‘middagslapers’.

Infobrochure
Huishoudelijk reglement 01.09.2022
Inlichtingenfiche
Schriftelijke overeenkomst Schelle
Middagslapers
Tevredenheidsmeting

De Buitenschoolse Kinderopvang is erkend door Kind & Gezin.

Sluitingsdagen Schellebel 2023
– Maandag 10 april, maandag 1 mei, donderdag 18 mei, vrijdag 19 mei, maandag 29 mei 2023

Contact
BKO De Schellebel – Lazernijweg 2 – 03 877 41 17 – schellebel@schelle.be
Suggesties, opmerkingen en klachten kunnen schriftelijk, mondeling of telefonisch ingediend worden.
Indien je klachten of problemen hebt, wordt dit bij voorkeur eerst met de organisator of de verantwoordelijke via de klachtenbehandeling besproken.
Elke klacht wordt discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord.

Inlichtingen en bemiddeling kunnen gevraagd worden aan de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, Brussel, klachtendienst@kindengezin.be, 02 533 14 14.

Onderwijs en kinderopvang Kinderopvang BKO De Schellebel