Kinderopvang


Buitenschoolse kinderopvang (BKO) De Schellebel

De inschrijvingen voor de zomervakantie in De Schellebel worden, omwille van de onzekere tijd rond de coronacrisis, naar een later tijdstip verplaatst, namelijk vanaf 8 juni om 7 uur.

Werkwijze vanaf 4 mei 2020

Ouders die vanaf 4 mei opnieuw buitenshuis aan het werk gaan, kunnen terug een beroep doen op de kinderopvang. Dit betekent dat er opnieuw meer kinderen naar de opvang komen.

We zetten graag op een rij welke kinderen vanaf 4 mei welkom zijn in de “Schellebel”, volgens de richtlijnen van Kind en Gezin.
Dat zijn:
– Kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel cruciale beroepen en essentiële sectoren. Eén ouder die buitenshuis werkt is voldoende.
– Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, waar er sprake is van onveiligheid en geweld in een moeilijke thuissituatie. Ook werkende alleenstaande ouders horen hierbij.
– Kinderen voor wie er geen enkele andere opvang mogelijk is.

Kinderen van ouders die beiden van thuis uit werken kunnen pas vanaf 18 mei terug naar de opvang.
Deze maatregel is nodig om:
– De druk op de kinderopvang werkbaar te houden
– De terugkeer voor de kinderen zelf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
– De kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen, met respect voor de contactbubbels

Omdat er vanaf 4 mei opnieuw meer kinderen naar de opvang komen, is er extra aandacht voor de veiligheid.
De geldende maatregelen rond de contactbubbels en de hygiëne blijven gelden.

Bijkomend vragen we aan ouders om:
– Een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten (het bedekken van je neus en mond met een sjaal kan ook)
– Een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang
– De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden
– Slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon te komen voor breng- en haalmomenten (eventueel andere gezinsleden wachten buiten de opvang.)
Zieke kinderen thuis te houden, zij horen niet thuis in de opvang

OPGELET:
Wij vragen om zo nauwkeurig mogelijk de nodige opvangmomenten voor MEI in “I-school” te RESERVEREN of annuleren, zodat wij onze werking hierop kunnen afstemmen.
De voorschools- en naschoolse opvang, woensdagnamiddag en schoolvrije dagen zullen van 4 mei tot en met 15 mei in de opvanglocatie van “De Schellebel” gebeuren.
Vanaf 18 mei  zal deze opvang niet in “De Schellebel” maar in de scholen plaatsvinden. Als u dan nood heeft aan voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddagopvang of opvang op schoolvrije dagen, dan brengt u uw kind naar zijn/haar school. Wij zullen de nodige kinderbegeleidster in de scholen voorzien.

De Schellebel’ biedt opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in de gemeente Schelle wonen of schoollopen.
Kinderen kunnen er terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7 tot 8 uur en van 16 tot 18.30 uur.
Op woensdag van 7 tot 8 uur en van 12.05 tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en vakantiedagen is er opvang van 7 tot 18.30 uur.
De Buitenschoolse Kinderopvang is erkend door Kind & Gezin.

Inschrijven
Inschrijven voor de opvangmomenten gebeurt steeds online. Ouders die wensen gebruik te maken van ‘de Schellebel’ registreren zich via deze link.
Hierna neemt ‘De Schellebel’ contact op om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak ontvang je alle informatie over de opvang en krijg je een rondleiding. Na deze afspraak krijg je de inloggegevens doorgestuurd en kan je aanmelden op www.i-school.be/login.

Tarieven
De tarieven hangen uit aan het prikbord op de kinderopvang en staan vermeld in het huishoudelijk reglement. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht om de tarieven aan te passen.

Infobrochure
Huishoudelijk reglement 01.09.2019
Inlichtingenfiche
Schriftelijke overeenkomst Schelle
Tevredenheidsmeting

Sluitingsdagen Schellebel 2020
– maandag 1 juni
– dinsdag 21 juli
– maandag 2 november
– woensdag 11 november
– donderdag 24 december om 16 uur
– van vrijdag 25 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Contact
BKO De Schellebel – 03 877 41 17 – schellebel@schelle.be
Link naar I-school account: www.i-school.be/login

Suggesties, opmerkingen en klachten kunnen schriftelijk, mondeling of telefonisch ingediend worden.
Indien je klachten of problemen hebt, wordt dit bij voorkeur eerst met de organisator of de verantwoordelijke via de klachtenbehandeling besproken. Elke klacht wordt discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord.

Inlichtingen en bemiddeling kunnen gevraagd worden aan de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, Brussel, klachtendienst@kindengezin.be, tel. 02 533 14 14.

Onderwijs en kinderopvang Kinderopvang BKO De Schellebel