Kinderopvang


Buitenschoolse kinderopvang (BKO) De Schellebel

Extra aandacht voor de veiligheid – we vragen aan ouders om:
– een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten (het bedekken van neus en mond met een sjaal kan ook)
– handen te wassen voor en na de breng- en haalmomenten
– een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang
– de leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden
– slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon te komen voor breng- en haalmomenten (eventueel andere gezinsleden wachten buiten de opvang.)
– zieke kinderen thuis te houden, zij horen niet thuis in de opvang

De Schellebel’ biedt opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in de gemeente Schelle wonen of schoollopen.
Kinderen kunnen er terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7 tot 8 uur en van 16 tot 18.30 uur.
Op woensdag van 7 tot 8 uur en van 12.05 tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en vakantiedagen is er opvang van 7 tot 18.30 uur.
De Buitenschoolse Kinderopvang is erkend door Kind & Gezin.

Inschrijven
Inschrijven voor de opvangmomenten gebeurt steeds online. Ouders die wensen gebruik te maken van ‘de Schellebel’ registreren zich via deze link.
Hierna neemt ‘De Schellebel’ contact op om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak ontvang je alle informatie over de opvang en krijg je een rondleiding. Na deze afspraak krijg je de inloggegevens doorgestuurd en kan je aanmelden op www.i-school.be/login.

Tarieven
De tarieven hangen uit aan het prikbord op de kinderopvang en staan vermeld in het huishoudelijk reglement. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht om de tarieven aan te passen.

Infobrochure
Huishoudelijk reglement 01.09.2019
Inlichtingenfiche
Schriftelijke overeenkomst Schelle
Tevredenheidsmeting

Sluitingsdagen Schellebel 2021
– Maandag 1 november 2021
– Dinsdag 2 november 2021
– Donderdag 11 november 2021
– Van zaterdag 25 december 2021 tot en met zondag 2 januari 2022

Contact
BKO De Schellebel – 03 877 41 17 – schellebel@schelle.be
Link naar I-school account: www.i-school.be/login

Suggesties, opmerkingen en klachten kunnen schriftelijk, mondeling of telefonisch ingediend worden.
Indien je klachten of problemen hebt, wordt dit bij voorkeur eerst met de organisator of de verantwoordelijke via de klachtenbehandeling besproken. Elke klacht wordt discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord.

Inlichtingen en bemiddeling kunnen gevraagd worden aan de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, Brussel, klachtendienst@kindengezin.be, tel. 02 533 14 14.

Onderwijs en kinderopvang Kinderopvang BKO De Schellebel