Kinderopvang


Buitenschoolse kinderopvang (BKO) De Schellebel

Inschrijvingen voor de zomervakantie in De Schellebel werden afgesloten op 28 juni
– De inschrijvingen of eventuele annulaties worden op zondag 28 juni om 23 uur afgesloten. Als je vooraf niet reserveerde, dan kan jouw kind niet in de opvang terecht. In- en uitschrijven tot een kwartier voor de start van het opvangmoment is deze zomervakantie niet mogelijk!

– De inschrijvingen kunnen niet via “I-school” verlopen omdat wij vaste contactbubbels moeten kunnen garanderen.
Jouw kind is definitief ingeschreven na ontvangst van een bevestigingsmail. Zonder deze mail is je kind niet ingeschreven.

– BKO ‘De Schellebel’ heeft een capaciteit van 70 kinderen, maar er mogen volgens de richtlijnen maximum 50 personen in een contactbubbel zitten. Daarom organiseren wij onze zomerwerking op twee plaatsen. Als je kind in de Sint-Lutgardisschool zit, dan wordt hij/zij in De Schellebel opgevangen.
Als je kind in De Klim naar school gaat, dan wordt hij/zij in de kleuterblok en kleuterspeelplaats van De Klim door kinderbegeleidsters van De Schellebel. Als je in Schelle woont, maar je kind gaat niet in Schelle naar school dan wordt jouw kind in De Schellebel opgevangen.
In beide contactbubbels van De Schellebel en De Klim worden er per dag 35 kinderen toegelaten.

– Eind juni worden de contactbubbels samengesteld waardoor je geen wijzigingen meer kan doorvoeren. Indien je kind toch afwezig is op een gereserveerd tijdstip dan wordt een boete ‘niet opdagen’ aangerekend (uitgezonderd bij ziekte of een overlijden in de familie).

Extra aandacht voor de veiligheid – we vragen aan ouders om:
– Een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten (het bedekken van je neus en mond met een sjaal kan ook)
– Een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang
– De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden
– Slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon te komen voor breng- en haalmomenten (eventueel andere gezinsleden wachten buiten de opvang.)
– Zieke kinderen thuis te houden, zij horen niet thuis in de opvang

De Schellebel’ biedt opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in de gemeente Schelle wonen of schoollopen.
Kinderen kunnen er terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7 tot 8 uur en van 16 tot 18.30 uur.
Op woensdag van 7 tot 8 uur en van 12.05 tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en vakantiedagen is er opvang van 7 tot 18.30 uur.
De Buitenschoolse Kinderopvang is erkend door Kind & Gezin.

Inschrijven
Inschrijven voor de opvangmomenten gebeurt steeds online. Ouders die wensen gebruik te maken van ‘de Schellebel’ registreren zich via deze link.
Hierna neemt ‘De Schellebel’ contact op om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak ontvang je alle informatie over de opvang en krijg je een rondleiding. Na deze afspraak krijg je de inloggegevens doorgestuurd en kan je aanmelden op www.i-school.be/login.

Tarieven
De tarieven hangen uit aan het prikbord op de kinderopvang en staan vermeld in het huishoudelijk reglement. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht om de tarieven aan te passen.

Infobrochure
Huishoudelijk reglement 01.09.2019
Inlichtingenfiche
Schriftelijke overeenkomst Schelle
Tevredenheidsmeting

Sluitingsdagen Schellebel 2020
– dinsdag 21 juli
– maandag 2 november
– woensdag 11 november
– donderdag 24 december om 16 uur
– van vrijdag 25 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Contact
BKO De Schellebel – 03 877 41 17 – schellebel@schelle.be
Link naar I-school account: www.i-school.be/login

Suggesties, opmerkingen en klachten kunnen schriftelijk, mondeling of telefonisch ingediend worden.
Indien je klachten of problemen hebt, wordt dit bij voorkeur eerst met de organisator of de verantwoordelijke via de klachtenbehandeling besproken. Elke klacht wordt discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord.

Inlichtingen en bemiddeling kunnen gevraagd worden aan de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, Brussel, klachtendienst@kindengezin.be, tel. 02 533 14 14.

Onderwijs en kinderopvang Kinderopvang BKO De Schellebel