Onderwijs


Sint Lutgardisschool

Wij willen met onze school innoverend onderwijs aanbieden waarbinnen kinderen durven ontdekken, zich creatief durven uiten, met een open blik naar de wereld kijken en hier ook zorg voor dragen. Ons onderwijsaanbod wordt gedragen door een professioneel team, steunend op een degelijke kennis en vaardigheden, gedragen vanuit de leerplandoelen in Zill.

Wij bouwen met onze kinderen aan een positief zelfbeeld, vanuit een verantwoord evenwicht tussen denken, voelen en doen. Wij wensen een open school te zijn, waarbinnen ieder kind zich welkom en gedragen voelt, gesteund door een gemotiveerd team en gedragen door onze basiswaarden. Onze basiswaarden ‘respect, verbondenheid, zelfontplooiing en creativiteit’ vinden een praktische uitwerking doorheen onze klas- en schoolactiviteiten.

Sint Lutgardisschool
Peperstraat 15
2627 Schelle
Tel. 03 887 42 06

Heidestraat 81
2627 Schelle
Tel. 03 887 99 04

http://www.sint-lutgardis.be

 

Onderwijs en kinderopvang Onderwijs Sint Lutgardisschool