Onderwijs


Gemeentelijke Basisschool ‘De Klim’

De gemeentelijke basisschool eerbiedigt alle filosofische, levensbeschouwelijke en godsdienstige opvattingen zodat ieder met zijn eigen overtuiging in harmonie kan samen leven/leren. Er wordt extra zorg besteed aan begeleiding van kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden met respect voor eigen leertempo en ontwikkelingsmogelijkheden.

Vanaf 8 uur kunnen de kinderen in de school terecht. Er is nabewaking voorzien tot 16 uur en begeleide studie voor de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde leerjaren van 15.30 tot 16 uur. Een greep uit de activiteiten die de school organiseert: schoolfeest, grootouderfeest, leeruitstappen, schoolreizen, zee- en sneeuwklassen, bos- en boerderijklassen, cultuurtweedaagse, informatieavonden, ouderdagen, …

De school werkt nauw samen met de inrichtende macht, de oudervereniging, vrijwillige medewerk(st)ers, het centrum voor leerlingenbegeleiding en organisaties en instellingen die zich voor de opvoeding van de jeugd inzetten.

GBS De Klim
Provinciale Steenweg 100
2627 Schelle
Tel. 03 887 61 26
http://www.deklim.be

Onderwijs en kinderopvang Onderwijs Gemeentelijke basisschool De Klim