Registratie en info EU-burgers en de verkiezingen van 26 mei 2019

Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan hier deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement op 26 mei 2019 en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.

Je kan je hiervoor tot en met 28 februari 2019 registreren door document C1 (via deze link) in te vullen en te bezorgen:
– op de dienst burgerzaken van het gemeentehuis
– via mail naar burger@schelle.be (stuur in bijlage ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee)
Na de controle van ‘voorwaarden van kiesbevoegdheid’ ontvang je een schrijven of je al dan niet mag deelnemen aan de verkiezingen.

Als je in het verleden een aanvraag indiende tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen (bv. voor de Europese verkiezingen van 7/6/2009) en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden.
Je kan deze inschrijving verifiëren bij de dienst burgerzaken of met jouw elektronische verblijfstitel op https://www.mijndossier.rrn.fgov.be/.

In België geldt de stemplicht. Zodra je bent ingeschreven op de kiezerslijst, ben je wettelijk verplicht om op 26 mei te gaan stemmen.

Meer info lees je op de website van de federale overheid – binnenlandse zaken.

Er werd ook een specifieke website voorbereid om de Europese onderdanen alle nodige informatie te geven over de uitoefening van hun stemrecht en hun recht op verkiesbaarheid in België bij de verkiezing van het Europees Parlement op 26 mei 2019. De website zal beschikbaar zijn in de 24 officiële talen van de EU en vind je hier terug.

Bestuur & beleid Verkiezingen