Politiezone Rupel

OPGELET nav maatregelen Corona-virus zijn de wijkkantoren op de gemeentehuizen van de Rupelgemeenten voorlopig gesloten.
Je kan enkel in het kantoor van Boom terecht.

Rupelse Blauwe Lijn – tel. 03 443 09 00
– elke dag van 8 tot 20 uur (ook op zon- en feestdagen)
– voor niet-dringende meldingen van hinder, overlast en bezorgdheden in het domein van veiligheid
– voor een afspraak met het wijkteam

Voor dringende tussenkomsten door politie of voor het melden van verdachte zaken: tel 101

Website Politiezone Rupel

Openingsuren & contact Politie