Beleidsrapport

Documenten meerjarenplan 2020 – 2026
Aanpassing meerjarenplan gemeente/ocmw : beslissing gemeenteraad deel OCMW en totale goedkeuring document meerjarenplanaanpassing (publicatiedatum 28/12/2022)
Beslissing gemeenteraad aanpassing meerjarenplan 2020 – 2026 deel gemeente (publicatiedatum 28/12/2022)
Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2026 deel OCMW (publicatiedatum 28/12/2022)
Beslissing gemeenteraad 22 december – meerjarenplanaanpassing AGB 2020-2026 wijziging 2022 en 2023 (publicatiedatum 28/12/2022)
Beslissing meerjarenplanaanpassing AGB 2020 – 2026 wijziging 2022 en 2023 (publicatiedatum 28/12/2022)
Document AGB meerjarenplanaanpassing 2020 – 2026 BJ 2022-2023 deel 1 en deel 2 (publicatiedatum 28/12/2022)
Opvolgingsrapportering 2022 30/06/2022 (publicatiedatum 11/10/2022)
Meerjarenplanaanpassing 2020 – 2025 AGB boekjaar 2021 en uittreksel gemeenteraad 16/12/2021 (publicatiedatum 22/12/2021)
Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 deel gemeente (publicatiedatum 22/12/2021)
Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW (publicatiedatum 22/12/2021)
Meerjarenplan gemeente 2020 – 2025 (publicatiedatum 22/12/2021)
Opvolgingsrapportering 2021 30/06/2021 (publicatiedatum 24/11/2021)
Meerjarenplanaanpassing en meerjarenplan 2020 – 2025 gemeente (publicatiedatum 30/12/2020)
Meerjarenplanaanpassing en meerjarenplan 2020 – 2025 AGB (publicatiedatum 29/12/2020)
Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 deel gemeente (publicatiedatum 29/12/2020)
goedkeuring meerjarenplanaanpassing OCMW 2020 – 2025 (publicatiedatum 29/12/2020)
meerjarenplan gemeente 2020 – 2025 (publicatiedatum 14/01/20 – gemeenteraad 08/01/2020)
participatie (met profiel, inspiratienota, omgevingsanalyse en bevolkingsbevraging) (publicatiedatum 14/01/20 – gemeenteraad 08/01/2020)
beleidsplan gemeente 2020 – 2025 (publicatiedatum 14/01/20 – gemeenteraad 08/01/2020)
beslissing gemeenteraad 8 januari 2020 – meerjarenplan (publicatiedatum 16/01/2020)
meerjarenplan AGB 2020-2025 (publicatiedatum 16/01/20 – gemeenteraad 08/01/20)
goedkeuring meerjarenplanaanpassing AGB 2020 – 2025 (publicatiedatum 29/12/2020)
meerjarenplanaanpassing AGB 2020 – 2025 (publicatiedatum 29/12/2020)

Documenten jaarrekening en budget
Jaarrekening 2021 gemeente-OCMW – deel 1 (publicatiedatum 08/09/2022)
Jaarrekening 2021 gemeente-OCMW – deel 2 (publicatiedatum 08/09/2022)
Uittreksel OCMW-raad 29 aug 2022 (jaarrekening 2021 deel OCMW) (publicatiedatum 05/09/2022)
Uittreksel Gemeenteraad 29 aug 2022 (Jaarrekening 2021 deel gemeente) (publicatiedatum 05/09/2022)

Jaarrekening 2020 gemeente-OCMW (publicatiedatum 25/10/2021)
Uittreksel OCMW-raad 14 okt 2021 (Jaarrekening 2020 deel OCMW) (publicatiedatum 25/10/2021)
Uittreksel Gemeenteraad 14 okt 2021 (Jaarrekening 2020 deel gemeente) (publicatiedatum 25/10/2021)
Uittreksel Gemeenteraad 14 okt 2021 (Jaarrekening 2020 OCMW en gemeente) (publicatiedatum 25/10/2021)

Aanpassing meerjarenplan OCMW 2020 – 2025 (publicatiedatum 29/12/2020)
Besluit GR 26 nov 2020 – jaarrekening 2019 OCMW: aanpassing (publicatiedatum 02/12/2020)
Jaarrekening 2019 (publicatiedatum 28/10/2020)
Jaarrekening OCMW dienstjaar 2019 (publicatiedatum 28/10/2020)
Jaarrekening OCMW 2019 – aangepast document – deze pagina’s moeten vervangen worden in het origineel (publicatiedatum 03/12/2020)
Besluit OCMW-raad 26 november 2020 – jaarrekening OCMW: aanpassing (publicatiedatum 03/12/2020)

Budgetwijziging 2019 (publicatiedatum 26/06/2019)
Budgetwijziging 2 2019 (publicatiedatum 11/12/2019)
Budgetwijziging 1 – OCMW 2019 (publicatiedatum 10/01/2020)

Jaarrekening 2018 (publicatiedatum 26/06/19)
Jaarrekening OCMW dienstjaar 2018 (publicatiedatum 10/01/2020)

Besluit GR 28 nov 2019 – aanpassing budget en MJPL AGB 2014-2022 (publicatiedatum 18/12/2019)
Besluit GR 31 aug 2020 – jaarrekening 2019 AGB (publicatiedatum 14/09/2020)

Afkondiging OCMW meerjarenplan 2014 – 2022 en budget 2019
Afkondiging gemeente meerjarenplan 2014 – 2022 en budget 2019

Documenten Kerkfabriek
Budget 2023 Kerkfabriek H. Familie (publicatiedatum 01/02/2023)
Budget 2023 kerkfabriek St. Petrus en Paulus (publicatiedatum 01/02/2023)
Uittreksel GR 22 december 2022 – budgetwijziging 2022 kerkfabriek H. Familie (publicatiedatum 28/12/2022)
Uittreksel GR 22 december 2022 – budgetwijziging 2022 kerkfabriek St. Petrus en Paulus (publicatiedatum 28/12/2022)
Uittreksel GR 13 december 2022 – aanpassing meerjarenplan kerkfabriek St. Petrus en Paulus (publicatiedatum 22/12/2022)
Uittreksel GR 13 december 2022 – aanpassing meerjarenplan kerkfabriek H. Familie (publicatiedatum 22/12/2022)
Besluit GR 6 oktober 2022 – aanpassing meerjarenplan kerkfabriek H. Familie (publicatiedatum 14/10/2022)
Uittreksel GR 29 augustus 2022 – jaarrekening 2021 kerkfabriek St. Petrus en Paulus (publicatiedatum 05/09/2022)
Uittreksel GR 29 augustus 2022 – jaarrekening 2021 kerkfabriek H. Familie (publicatiedatum 05/09/2022)
Besluit GR 16 december 2021 – budget 2022 centraal kerkbestuur (publicatiedatum 22/12/2021)
Besluit GR 27 augustus 2021 – budgetwijziging   (publicatiedatum 09/09/2021)
Besluit GR 27 mei 2021 – jaarrekening 2020 kerkfabriek St. Petrus en Paulus (publicatiedatum 03/06/2021)
Besluit GR 27 mei 2021 – jaarrekening 2020 kerkfabriek H. Familie (publicatiedatum 03/06/2021)
Besluit GR 22 april 2021 – aanpassing meerjarenplan kerkfabriek H. Familie (publicatiedatum 07/05/2021)
Besluit GR 22 april 2021 – budget 2021 centraal kerkbestuur (publicatiedatum 07/05/2021)

Algemeen
Energie- en klimaatactieplan 2023
Beleidsplan jeugd en sport 2014 – 2019

Bevolkingsbevraging juni 2019

Via deze link kan je het rapport nalezen van de bevolkingsbevraging die Public Minds in juni 2019 uitvoerde op vraag van het college.

Bestuur & beleid Beleidsrapport