Schelle 2030: visie voor een nieuwe dorpskern

Hoe moet Schelle eruit zien in 2030? Het gemeentebestuur gaf IGEAN de opdracht om een nieuwe dorpskern uit te tekenen. Hoe vernieuwen we onze dorpskern en blazen we het meer leven in? Hoe creëren we ruimte voor detailhandel, dienstverlening en horeca? Hoe vormt een Vlietpark een ideale combinatie tussen natuur, recreatie en waterbuffering? Waar komt een brugverbinding tussen Schelle en Hemiksem?

Hoe zetten we in op ruimtebesparende woonverdichting om elders open ruimte en groen te behouden? Op welke wijze verplaatsen we ons in het dorpscentrum? Hoe richten we een gemeenschapsplein in naar maat en behoefte van onze gemeente?

Niemand heeft een glazen bol. Maar net daarom wil het bestuur van gemeente Schelle de mogelijkheden kennen om dit proces te kunnen sturen. Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat het historische centrum van de gemeente erop vooruit gaat. Nieuwe woningen moeten aangepast zijn aan de energienormen. Zowel jongeren als ouderen, grotere als kleinere gezinnen moeten aangenaam in Schelle blijven wonen en zich hier thuis voelen. Zo maken we de toekomst voor onze kinderen.

Toekomst in kaart brengen
De gemeente Schelle verzocht IGEAN om de gewenste toekomst van het dorpscentrum in kaart te brengen. IGEAN gaf daarop de studiebureaus ‘Palmbout Urban Landscapes’ (Rotterdam) en Collectief Noord (Antwerpen) de opdracht om ‘een beeldkwaliteitsplan en ruimtelijke visie voor een nieuwe dorpskern voor Schelle’ op te maken. Een ‘kwaliteitskamer’ met vertegenwoordigers van de gemeente, Gecoro, IGEAN en externe deskundigen begeleiden dit proces.

Tussentijds werd het plan getoetst bij bevoegde Vlaamse en provinciale administraties. Op 20 september 2017 werd het plan voorgelegd aan de Schellenaren. Op 30 augustus 2018 kreeg het uitgewerkte plan de goedkeuring van de gemeenteraad. In de daaropvolgende maanden werden de teksten gefinaliseerd met als resultaat een beeldkwaliteitsplan.

Beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan is slechts de start van het proces. Dit plan geeft richting voor de nieuw aan te leggen Fabiolalaan, een aangenaam kerkplein en een nieuw Vlietpark. Het geeft richtlijnen over mogelijke bouwvolumes. Het plan zal het beeld van Schelle in 2030 en mee bepalen.

De opmaak van het beeldkwaliteitsplan vormde tevens de start van gesprekken met diverse overheden én met bewoners. We willen graag iedereen danken die hierbij zijn steentje heeft bijgedragen. Dit communicatieproces wordt verder gezet. Bij de ontwikkeling van meerdere projectzones rekenen we terug op een constructieve inbreng van alle partners … en van de Schellenaren. Je wordt hierover geraadpleegd via onder andere onze website, facebook en infoblad.

Je kan het ‘Beeldkwaliteitsplan Schelle 2030’ hier downloaden.

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening Schelle 2030