Openbare werken


Aardgas en elektriciteit

In Vlaanderen kunnen klanten vrij kiezen bij welke energieleverancier ze elektriciteit of aardgas kopen.
De energie komt over een netwerk van kabels en leidingen tot in de woningen en de bedrijven. Dat netwerk beheren is de hoofdopdracht van de distributienetbeheerder Fluvius. (Eandis en Infrax bundelden hun krachten in Fluvius)

– gasgeur: 0800 65 0 65 (gratis). Hou rekening met deze veiligheidsvoorschriften.
– storingen en defecten: tel. 078 35 35 00
– defecte straatlampen: tel. 078 35 35 00 of via hun website
– spraak- of gehoorgestoord? Waarschuw per SMS

Mobiliteit en openbare werken Openbare werken Aardgas en elektriciteit