Openbare werken


Openbare verlichting

Defect melden
Fluvius staat in voor de lokale openbare verlichting in steden en gemeenten.
(Eandis en Infrax bundelden hun krachten in Fluvius)
Defecten aan straatlampen onder hun beheer kun je melden op hun website.

Openbare verlichting

Verplaatsen verlichtingspaal
Als een inrit niet anders kan aangelegd worden zonder dat de openbare verlichtingspaal in de weg staat, kan er toestemming gegeven worden om deze te laten verplaatsen. Netwerkbeheerder Fluvius verplaatst palen en armaturen van de openbare verlichting op kosten van de aanvrager (bouwheer). Hiervoor is steeds het akkoord van het gemeentebestuur nodig.

  • Het moet gaan om een paal die voor de enige inrit van de woning ligt.
  • De netwerkbeheerder voert de verplaatsing enkel uit mits goedkeuring van het gemeentebestuur.
  • Alle kosten voor het verplaatsen, en eventueel bijplaatsen van bijkomende verlichtingspunten indien het lichtopbrengstschema hierdoor in het gedrang komt, vallen volledig ten laste van de aanvrager (bouwheer)

Schrijf een gemotiveerde aanvraag om een offerte voor het verplaatsen van een openbare verlichtingspaal. Voeg hierbij een kopie van het bouwplan. Vermeld ook het nummer van de openbare verlichtingspaal. Verklaar in de brief dat je alle kosten verbonden aan het verplaatsen zal betalen, indien je na ontvangst van de offerte beslist om de werken te laten uitvoeren.
Verstuur je aanvraag naar de dienst openbare werken: ow@schelle.be – tel. 03 871 98 49

De aanvraag van de offerte voor het verplaatsen van de paal, is kosteloos.
Als je als aanvrager beslist om de werken te laten uitvoeren, worden de kosten (zoals vermeld in de offerte) rechtstreeks aan jou gefactureerd.

Mobiliteit en openbare werken Openbare werken Openbare verlichting