Openbare werken


Riolering en water

De riolering in onze gemeente wordt beheerd door Pidpa (afdeling HidroRio). Zij staan ook in voor het onderhoud van de baangrachten.

Voor alle aansluitingen, vragen en opmerkingen over de riolering, straatkolken en de baangrachten moet je Pidpa contacteren:
– via het gratis nummer 0800 90 300 op weekdagen van 8 tot 17 uur en voor dringende tussenkomsten (bv. lekken, breuken, waterkwaliteit) 24 uur op 24, 7 dagen op 7
– via de website https://www.pidpa.be/
– via mail: klant@pidpa.be

Mobiliteit en openbare werken Openbare werken Riolering en water