Openbare werken


Provinciale Steenweg: werken aan voetpaden en rijweg vanaf 3 november 2020
De Provinciale Steenweg werd in 2004 grondig vernieuwd. Doorheen de jaren deden zich meerdere verzakkingen voor. Hierdoor verminderde het rijcomfort en is het op bepaalde plaatsen gevaarlijk voor fietsers.
Daarom voert de firma Simons herstellingswerken uit vanaf 3 november 2020.

De aannemer werkt met een beperkte werkzone. Naargelang de werken vorderen, schuift deze zone op van het kruispunt Steenwinkelstraat naar het kruispunt met de Fabiolalaan. Als uw woning of zaak binnen de werkzone ligt, zal u enige hinder ondervinden. De aannemer tracht dit in de mate van het mogelijke te beperken.
Respecteer alle aangebrachte verkeerssignalisatie en blijf zoveel mogelijk uit de werkzone zodat de aannemer optimaal kan werken.

Startdatum: dinsdag 3 november (behoudens onvoorziene omstandigheden)
Duurtijd werken: 20-tal werkdagen
Omleidingsweg: Provinciale Steenweg – Kapelstraat – Fabiolalaan (zo beperken we de toevoer van extra verkeer ter hoogte van de schoolingangen in de Rupelstraat en de Peperstraat maximaal)

Mobiliteit en openbare werken Openbare werken Werken in uitvoering