Openbare werken


Werken aan voetpaden

 – In de Boerenkrijgwijk (Breugelstraat – Boerenkrijglaan – Rollierstraat – Quartierstraat – Van Gansenstraat) worden de werken aan de borduurstenen en voetpaden afgerond. De bocht Boerenkrijgstraat – Frans Cretenlaan wordt nog versmald in het kader van het ontharden en vergroenen van Schelle. De werken worden half maart beëindigd.

– In de Paepevelden is het nodig om de beschadigde voetpaden te herstellen. Daarnaast leggen klimaatdoelstellingen ons op om verhardingen zoveel mogelijk te beperken. Daarom worden volgende voetpaden niet meer aangelegd:
* komende vanuit het kruispunt Paepevelden-Consciencestraat het voetpad aan de rechterzijde
* het voetpad van huisnummer 6 tot 30.
Het voetpad, inclusief de fundering, wordt opgebroken en opritten worden heraangelegd tot aan de straat. Onze groendienst richt de vrijgekomen ruimte in als groenzone. Waar nodig vervangt men de beplanting.
De overige voetpaden worden volledig heraangelegd.
Planning werken van 1 maart tot en met 29 maart 2021

– Vanaf maandag 22 maart starten de voetpadwerken/ -herstellingen aan de onpare kant van de Kapelstraat.
Dit van aan de Heidestraat tot aan de Laarhofstraat.

Mobiliteit en openbare werken Openbare werken Werken in uitvoering