Openbare werken


Nieuw fietspad langs Bovenvliet
De aanleg van een recreatief fietspad langsheen de Bovenvliet is gestart in november 2022. Vanaf de Provinciale Steenweg ter hoogte van de Delhaize in Schelle rijden de fietsers in de toekomst het drie meter brede fietspad op. Door de werken en om ongevallen op de werf te voorkomen, is het wandelpad (vanaf knooppunt 311 tem 312) niet meer toegankelijk tot april 2023.

Het nieuwe pad volgt de waterloop tot het via een nieuwe fietsbrug de Bovenvliet oversteekt. Via een stuk langs het industrieterrein en het bos maakt het fietspad de aansluiting op de Zinkvallaan in Hemiksem. Het hele traject is net geen 2 kilometer lang. De spoorlijn Antwerpen-Puurs kruist het traject. Die hindernis wordt omzeild met een fietsbrug uit kunststof die onder de spoorwegbrug loopt. Ter hoogte van de spoorweg sluit het fietspad aan op de Noeversebosweg waar de aansluiting voorzien wordt voor de geplande fietsostrade langs de spoorlijn 52. Verderop maakt het nieuwe pad ook een verbinding met de Leonard Vereyckenplaats.

De fietsverbinding loopt deels door natuurgebied waardoor er extra aandacht is voor een natuurlijke inrichting. Tussen de spoorwegbrug en de Zinkvallaan krijgt het pad daarom een halfverharding. Zo kan het regenwater nog steeds in de grond sijpelen. Daarnaast zorgen nieuwe houtkanten en ijsvogelwanden voor een toename van de biodiversiteit. Exoten langs de waterloop worden bestreden zodat de streekeigen planten volop kansen krijgen. Het mooie groene plaatje maakt het fietspad ideaal voor recreanten, maar ook voor het woon-werk- en schoolverkeer.

De Vlaamse Milieumaatschappij is als waterloopbeheerder bouwheer van het fietspad. De provincie en gemeenten Schelle en Hemiksem zijn de andere partners in het project. Vanuit gemeente Schelle werden al in 2005 de eerste nota’s voor dit traject geschreven. De aanbestedingsprijs bedraagt 1.714.581,14 euro waarvan Schelle meer dan 450.000 euro investeert.

Nieuwe brug verbindt dorpskern Schelle met abdij Hemiksem
In het voorjaar 2023 wandel of fiets je veilig van het dorpshart van Schelle naar de abdijsite in Hemiksem over een gloednieuwe brug. De brug is een realisatie van de gemeenten Hemiksem en Schelle samen met Stichting Kempens Landschap. Ook de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie Antwerpen steunen het project.

In de zuidvleugel van de abdij van Hemiksem neemt binnen enkele jaren een nieuwe intergemeentelijke bibliotheek en cultuurbelevingscentrum zijn intrek. Cultuurliefhebbers die vanuit Niel en Schelle naar de abdij komen, kunnen dan de nieuwe verbindingsbrug gebruiken. De stalen constructie leidt je over de vlietvallei. Aan de oever in Schelle steunt de brug op de betonnen sokkel van de kranen van de vroegere scheepswerf. In Hemiksem wordt een nieuw betonnen landhoofd gebouwd. De boogbrug overspant maar liefst 42 meter en wordt opgebouwd met duurzaam en onderhoudsvrij cortenstaal.

De brug wordt ook een verlengde van het nieuwe dorpshart van Schelle en past in de plannen voor de herinrichting van het kerkplein en de vlietvallei. Bij de aanleg wordt er trouwens rekening gehouden met de aanwezige fauna en flora. Zo worden geen zware werken uitgevoerd tijdens het broedseizoen, krijgt de brug geen verlichting en worden nestkasten voorzien.

 

Fiberklaar start in Schelle

Fiberklaar start vanaf juni 2022 met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Schelle.
Om de aanleg van dat netwerk verder voor te bereiden, inspecteren technici van Fiberklaar de komende weken de straten en woningen in onze gemeente. Zo bekijken ze hoe uw huis het best kan aangesloten worden. U kan de techniekers herkennen aan het fluohesje met het logo van Fiberklaar op. Ze hebben ook een badge en een bewonersbrief op zak.

Zo’n huisbezoek houdt geen enkele verplichting in:

  • U beslist zelf of u een technicus binnenlaat.
  • U kiest zelf of u een gratis aansluiting wil laten installeren.
  • U hoeft nog geen abonnement te nemen bij een van de internetproviders die vandaag fiber aanbieden.

Bent u niet thuis? Dan laat het team van Fiberklaar een kaartje achter om een nieuwe afspraak te maken.
Meer informatie vindt u in de bewonersbrief die u in de bus kreeg of online op www.fiberklaar.be

Aannemer MIH voert de werkzaamheden in Schelle uit. Wil je meer weten over de planning? Ervaar je problemen door de werken? Neem dan contact op met MIH via mih@fiberklaar.be of op het gratis nummer 03 653 43 60 (op werkdagen van 8 tot 16 uur).

 

 

Mobiliteit en openbare werken Openbare werken Werken in uitvoering