Openbare werken


Werken aan voetpaden

– In de Boerenkrijgwijk (Breugelstraat – Boerenkrijglaan – Rollierstraat – Quartierstraat – Van Gansenstraat) komt een aanpassing van de hoge borduurstenen om het op- en afrijden op de opritten makkelijker te maken.
Planning werken van 21 januari tot en met 26 februari 2021

– In de Paepevelden is het nodig om de beschadigde voetpaden te herstellen. Daarnaast leggen klimaatdoelstellingen ons op om verhardingen zoveel mogelijk te beperken.
Daarom worden volgende voetpaden niet meer aangelegd:
* komende vanuit het kruispunt Paepevelden-Consciencestraat het voetpad aan de rechterzijde
* het voetpad van huisnummer 6 tot 30.
Het voetpad, inclusief de fundering, wordt opgebroken en opritten worden heraangelegd tot aan de straat. Onze groendienst richt de vrijgekomen ruimte in als groenzone. Waar nodig vervangt men de beplanting.
De overige voetpaden worden volledig heraangelegd.
Planning werken van 1 maart tot en met 29 maart 2021

Werken aan jaagpad – Scheldedijk
Tussen 22 en 26 februari worden er op twee verschillende plaatsen er herstellingen uitgevoerd op het jaagpad Benedenvliet. Hierdoor is de Scheldedijk vanaf de kruising met de Peperstraat tot het sportcomplex Scherpenstein en de abdij van Hemiksem niet toegankelijk voor fiets- en wandelverkeer.

Werken Kapelstraat, G. Gezelleplaats, P. De Coninckstraat en Fabiolalaan
In opdracht van de nutsmaatschappijen voert een studiebureau een aantal metingen uit om te kijken waar welke leidingen liggen en of dit klopt volgens de plannen.
Voor de week van 22 februari kregen we de volgende straten door: Kapelstraat, G. Gezelleplaats, P. De Coninckstraat en Fabiolalaan. De aannemer plaatst signalisatie wanneer een omleiding noodzakelijk is voor een veilige uitvoering van de werken. De werken in deze straten staan gepland tot en met 26 februari.

Mobiliteit en openbare werken Openbare werken Werken in uitvoering