Openbare werken


Werken omgeving Electrabel-site: aanleg elektriciteitskabels voor capaciteitsuitbreiding Umicore

Elia legt twee ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) aan tussen het hoogspanningsstation in Schelle en de site van Umicore in Hoboken. Dit is nodig om een capaciteitsuitbreiding van Umicore op de site in Hoboken mogelijk te maken. Op een aantal plaatsen in Schelle en Hemiksem worden hiervoor werven ingericht waardoor de doorgang op sommige plaatsen niet mogelijk is. De aannemer voorziet steeds omleidingsborden en signalisatie voor alle weggebruikers.

De herstellingswerken in de Alexander Wuststraat, Interescautlaan, Laardijk en Maeyelei zijn lopende en zullen, onder normale omstandigheden, tegen eind maart 2020 afgerond zijn. Tot dan blijft de huidige signalisatie gelden en is er op de Laardijk en Maeyelei geen doorgang toegestaan voor fietsers en voetgangers.

Info: omwonenden@elia.be – 0800 11 089

Mobiliteit en openbare werken Openbare werken Werken in uitvoering