Openbare werken


 Onderhoudswerken aan straten, voet- en fietspaden

Het gemeentebestuur van Schelle investeert al lang in het veilig en goed aanleggen van straten, voet- en fietspaden en trage wegen. Ook in de laatste maanden van 2020 en begin 2021 staan werken op de planning om het comfort van voetgangers en fietsers te verhogen. Tegelijk wordt ingezet op de klimaatdoelstelling om verder te ontharden.

Alle werken werden gebundeld in 1 dossier en toegewezen aan de firma Gebr. Simons NV. Zo volgen de verschillende werkzones elkaar vlot op. De exacte timing is afhankelijk van het weer, eventuele onvoorziene omstandigheden en de Corona-maatregelen.
Inwoners die hinder kunnen hebben, krijgen concrete info in hun bus wanneer de timing van de werken duidelijk is.

Geplande werken
– Tegen eind november 2020 zijn de herstellingswerken aan de voetpaden en rijweg van de Provinciale Steenweg afgerond.  

– Tussen 25 november en 4 december 2020 wordt in de Peperstraat het voetpad ter hoogte van het gemeentehuis en ter hoogte van huisnummer 2 en Provinciale Steenweg 74 hersteld.

– Van 30 november tot 24 december 2020 wordt het voet- en fietspad in de Tolhuisstraat (tussen Laarhofstraat en Interescautlaan) opnieuw aangelegd. . Er komt een halfverharding waardoor er een grotere waterdoorlatendheid is, de wortels van de bomen kunnen groeien en herstellingen eenvoudiger kunnen.

–  Ondanks meerdere herstellingen blijft het fietspad in de Interescautlaan een probleem. De boomwortels duwen de verharding steeds naar boven wat zorgt voor belemmeringen. Bovendien ligt dit fietspad in een 30 km zone. Daarom werd beslist om dit fietspad weg te nemen en de fietsers op de rijbaan te laten fietsen zoals in andere straten van deze wijk. Deze ingreep past ook binnen de klimaatdoelstelling om overbodige verharding te verwijderen.

– In de Paepevelden is het nodig om de beschadigde voetpaden te herstellen. Daarnaast leggen klimaatdoelstellingen ons op om verhardingen zoveel mogelijk te beperken.
Daarom worden volgende voetpaden niet meer aangelegd:
* komende vanuit het kruispunt Paepevelden-Consciencestraat het voetpad aan de rechterzijde
* het voetpad van huisnummer 67 tot 53.
Het voetpad, inclusief de fundering, wordt opgebroken en opritten worden heraangelegd tot aan de straat. Onze groendienst richt de vrijgekomen ruimte in als groenzone. Waar nodig vervangt men de beplanting.
De overige voetpaden worden volledig heraangelegd.

– In de Bloemenwijk worden herstellingen aan het voetpad uitgevoerd.

– In de Boerenkrijgwijk komt een aanpassing van de hoge borduurstenen om het op- en afrijden op de opritten makkelijker te maken.

– In het voetpad in de Kapelstraat aan de onpare zijde vanaf nr 149 tot Laarhofstraat worden plantvakken bijgemaakt en het voetpad aangepast.

– In de Renaat Veremansstraat wordt ter hoogte van het appartementsgebouw (nr13-15) 320 m² onthard en vergroend.

Info: dienst openbare werken – ow@schelle.be – tel. 03 871 98 49

Mobiliteit en openbare werken Openbare werken Geplande werken