Openbare werken


Werken aan overweg Bareelstraat

Infrabel voert vanaf vrijdagavond 8 oktober 22 uur tot en met donderdagavond 14 oktober 22 uur herstellingswerken uit aan de overweg Bareelstraat. De wegfundering en spoorstaven worden vernieuwd om de veiligheid van het spoorverkeer te blijven garanderen. Door het gebruik van machines en werkkranen kan er geluidshinder zijn.
 
Om deze werken op een veilige manier uit te voeren is alle verkeer op de overweg verboden (dus ook voor fietsers en voetgangers). Er is een omleiding voorzien via Niel.

Vlietbrug verbindt Hemiksem en Schelle

Straks wandel of fiets je veilig van het kerkplein van Schelle naar de abdijsite in Hemiksem over een gloednieuwe brug. De stalen constructie leidt je over de vlietvallei in het verlengde van het bestaande landhoofd, dat vroeger onderdeel was van de scheepswerf bij de vliet.

Het ingenieursbureau Ney & Partners ontwierp de boogbrug, die maar liefst 42 meter overspant en wordt opgebouwd met duurzaam en onderhoudsvrij cortenstaal. De brug is een realisatie van de gemeenten Hemiksem en Schelle samen met Stichting Kempens Landschap. Deze organisatie zet zich in heel de provincie Antwerpen in om waardevolle (natuur)landschappen en erfgoedgebouwen te beheren en veilig te stellen.

In de zuidvleugel van de eeuwenoude abdij van Hemiksem zal binnen enkele jaren een nieuwe intergemeentelijke bibliotheek en cultuurbelevingscentrum zijn intrek nemen. Cultuurliefhebbers die vanuit Niel en Schelle naar de abdij komen, kunnen dan de nieuwe groene verbinding gebruiken! Ook de Vlaamse Landmaatschappij draagt een deel van de kosten binnen het project van Landinrichting.

In 2020 keurde de Vlaamse overheid de omgevingsvergunning voor de bouw van de brug goed. Dit voorjaar zet Stichting Kempens Landschap een aanbestedingsprocedure in gang om een aannemer aan te stellen. De planning is om in het najaar van 2021 te starten met de funderingswerken.

Info: dienst openbare werken – ow@schelle.be – tel. 03 871 98 49

Mobiliteit en openbare werken Openbare werken Geplande werken