Openbare werken


Heraanleg Fabiolalaan

Je vindt alle informatie over de werken aan en om de Fabiolaan op een aparte pagina: Fabiolalaan

Heraanleg Poortstraat

Er wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen en verblauwen (waterinfiltratie) van de Poortstraat door de bestaande verhardingen te vervangen door plantvakken, bomen, kruiden- en  moestuintjes, grasperkjes, klimplanten, … Het verhoogt ook de kwaliteit van de woonomgeving omdat het een rustiger, groener en mooier straatbeeld creëert.
Ontwerpbureau S.Bilt stelde een eerste voorontwerp van een groenere Poortstraat voor. Half februari kregen de bewoners meer uitleg. Het bureau gaat aan de slag met de opmerkingen. Een timing voor de uitvoering is nog niet bepaald.

Link naar het eerste voorontwerp: voorontwerp poortstraat

Heraanleg Wullebeekstraat – Laarhofstraat

Het gemeentebestuur besliste samen met rioolbeheerder Pidpa om de Wullebeekstraat en een deel van de Laarhofstraat opnieuw aan te leggen. De staat van het wegdek maakte een herstelling nodig. Daarom werd gekozen voor een herinrichting die afgestemd is op de klimaatmaatregelen. Een maximale ontharding met aandacht voor waterberging in groen is het centrale aandachtspunt. Studiebureau S. Bilt maakte op deze basis een eerste ontwerp.

De bewoners uit de werfzone kregen een brief met de mogelijkheid om dit eerste ontwerp te bekijken en hun vragen te stellen.
Link naar het eerste ontwerp: Wullebeekstraat-Laarhofstraat-ontwerp-juni

Info: dienst openbare werken – ow@schelle.be – tel. 03 871 98 49

Mobiliteit en openbare werken Openbare werken Geplande werken