De Seniorenraad

De seniorenraad geeft advies inzake alle materies die senioren aanbelangen. Zowel georganiseerde senioren als niet-georganiseerde senioren kunnen in deze raad zetelen.

Hieronder vindt u in alfabetische volgorde de lijst van de leden van het dagelijks bestuur van de seniorenraad. Indien noodzakelijk kan u steeds iemand van het dagelijks bestuur contacteren of een schrijven richten aan de schepen van Seniorenbeleid en assistentiewoningen of aan de voorzitter van de seniorenraad op het adres: Seniorenraad p/a gemeente Schelle – Fabiolalaan 55 – 2627 Schelle.

  • BOEN Axel (0475 25 15 55, schepen Seniorenbeleid en assistentiewoningen)
  • GEUKENS Ludo (ludo.geukens@hotmail.com, voorzitter)
  • HEULENS Anita 
  • LAMBRECHTS Koen (koen.lambrechts@gza.be, penningmeester)
  • VAN GILS Julie (julievangils@skynet.be)
OCMW Senioren