Reglementen


Belasting

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat geen individuele aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.
Info financiële dienst: tel. 03 871 98 42 – fin@schelle.be

Bekendmakingen Reglementen Belasting