Reglementen


Retributie

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruikt maakt van die dienst of prestatie.
Info financiële dienst: tel. 03 871 98 42 – fin@schelle.be

Vanaf september 2021 kan je alle retributiereglementen via onderstaande knop terugvinden.

Retributies geldig vanaf 2019

Bekendmakingen Reglementen Retributie