Reglementen


Retributie

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruikt maakt van die dienst of prestatie.
Info financiële dienst: tel. 03 871 98 42 – fin@schelle.be

Bekendmakingen Reglementen Retributie