Vanaf juni 2021 kan u alle burgemeesterbesluiten van de gemeente Schelle via onderstaande knop raadplegen.

Gemeente

Provincie

 

Bestuur & beleid Burgemeester & schepencollege Burgemeestersbesluiten