Reglementen


Subsidies

Milieu
– Fotovoltaïsche cellen en zonneboiler: subsidiereglementaanvraag
– Groendak: subsidiereglementaanvraag – uitbetaling
– Premie optimale afkoppeling van hemelwater van de riolering: reglement
– Herbruikbare luiers: subsidiereglementaanvraag
– Kleine landschapselementen & fauna en flora-ontwikkeling: subsidiereglementaanvraag
– Kunstmatige inseminatie veedieren: aanvraag
– Thuiscomposteren groen- en tuinafval: subsidiereglementaanvraag
– Verdelging wespennesten: subsidiereglementaanvraag
– Zwaluwkolonies: subsidiereglementaanvraag
– Zwerfkatten sterilisatie/castratie: aanvraag
– Regenwaterton: subsidiereglementaanvraag

Allerlei
– Zelfstandigen: reglement vestigingspremieaanvraag
– Urinaire incontinentie: subsidie
– Buurtfeest: reglement (tijdens de Corona-maatregelen gelden specifieke regels die je via deze link kan lezen)

Bekendmakingen Reglementen Subsidie