Reglementen


De subsidiereglementen die vanaf juni 2021 gelden kan je via onderstaande knop terugvinden. De oudere reglementen vind je onder de knop.

Milieu
– Herbruikbare luiers: gemeentelijke toelage 2021 (gepubliceerd op 29/12/2020) – aanvraag 2022 
– Rationeel Energiegebruik (REG): subsidiereglement 2021 (gepubliceerd op 29/12/2020)
– Regenwaterton: subsidiereglement (gepubliceerd op 18/09/2020) – aanvraag 2022 
– Verdelging wespennesten: subsidiereglement (gepubliceerd op 30/06/2020) – aanvraag 2022 
– Kleine landschapselementen & fauna en flora-ontwikkeling: subsidiereglement (gepubliceerd op 07/08/2018) – aanvraag 2022
– Kunstmatige inseminatie veedieren: aanvraag 2022
– Thuiscomposteren groen- en tuinafval: subsidiereglement (gepubliceerd op 30/07/2018) – aanvraag 2022 
– Zwaluwkolonies: subsidiereglement (gepubliceerd op 30/07/2018) – aanvraag 2022 
– Zwerfkatten sterilisatie/castratie: aanvraag 2022
– Groendak: subsidiereglement (gepubliceerd op 25/04/2015) – aanvraag 2022 – uitbetalingsaanvraag 2022 

Vrije tijd
Zwemkaarten (gepubliceerd op 20/10/2022)
– Vrijetijdstoelage: reglementaanvraagformulier (gepubliceerd op 12/02/2020)
Subsidiereglement jeugdsportbegeleiding G-sport (gepubliceerd op 02/08/2018)
Subsidiereglement kwalitatieve jeugdsportbegeleiding (gepubliceerd op 02/08/2018)
Subsidiereglement jeugd 2019 – 2025 (gepubliceerd op 09/01/2019)
Subsidieverdeling jeugd sport (gepubliceerd op 02/08/2018)
Subsidiereglement sportverenigingen (gepubliceerd op 02/08/2018)
Erkenningsreglement sportverenigingen (gepubliceerd op 02/08/2018)
Investeringssubsidie Schelle Sport (gepubliceerd op 29/12/2020)
– Aanvraag erkenning sportvereniging: info bij vrijetijd@schelle.be

Leven en wonen
– Jubilarissen: gemeentelijke toelage 2021 (gepubliceerd op 29/12/2020)
– Kinderen met beperkingen: gemeentelijke toelage 2021 (gepubliceerd op 29/12/2020)
– Huwelijk: gemeentelijke premie 2021 (gepubliceerd op 29/12/2020)
– Geboorte- en adoptie: gemeentelijke premie 2021 (gepubliceerd op 29/12/2020)
– Mantelzorg: reglement mantelzorgtoelageaanvraag (gepubliceerd op 28/12/2018) 

Allerlei
– Huisartsen: reglement vestigingspremie  (gepubliceerd op 28/10/2021)
– Chronische urinaire incontinentie: subsidie 2021 (gepubliceerd op 29/12/2020)
– Buurtfeesten: reglement gemeentelijke toelage 2021 (gepubliceerd op 29/12/2020)
– Zelfstandigen: reglement vestigingspremieaanvraag (gepubliceerd op 31/07/2020)
– Inbraakbeveiliging woning: reglement premieaanvraag (gepubliceerd op 21/12/2020) 

Bekendmakingen Reglementen Subsidie