Evenement organiseren


Sabam en de billijke vergoeding

Voor het spelen van muziek op een evenement moet je betalen. Sabam int de gelden voor de auteurs van de muziek en de billijke vergoeding dient om de uitvoerders van muziek te betalen. En daar moet je als organisator je steentje voor bijdragen.

Zowel voor Sabam als voor de billijke vergoeding zijn er speciale aanvraagformulieren. Vul de formulieren in en stuur ze naar het adres dat je op het formulier vindt. Je krijgt dan de rekening toegestuurd.

Vraag zeker bij de zaaluitbater waar je je evenement organiseert na of zij reeds een jaartarief billijke vergoeding betalen. In dat geval hoef je het niet meer zelf te betalen.

Opgelet: ook al heeft de zaaluitbater een jaarlijks contract, als iemand als derde iets organiseert zal hij/zij zich toch in regel moeten stellen met Sabam.

Info bij Sabam en Unisono

Vrije tijd Evenement organiseren Sabam/billijke vergoeding