Het gemeentebestuur van Schelle trekt voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 de kaart van burgerparticipatie. In juni organiseerde het onderzoeksbureau Public Minds hiervoor een bevraging. Via een steekproef werden 1400 inwoners boven de 16 jaar gestimuleerd om hun mening te geven. De resultaten werden toegelicht op de gemeenteraad van 17 oktober.

Van de 1400 geselecteerde inwoners namen maar liefst 672 mensen de tijd om de vragenlijst in te vullen. We vinden alle leeftijdsgroepen terug onder de deelnemers. Met hier en daar een kleine statistische correctie, mogen we uit dit onderzoek representatieve conclusies trekken voor alle inwoners van Schelle.

Aangenaam wonen
Uit het rapport blijkt dat 92% het aangenaam wonen vindt in onze gemeente. Twee op drie wil inzetten op ruimtebesparende woonverdichting in het centrum om elders in Schelle open ruimte te behouden. 86% vindt dat straten, wegen en pleinen voldoende onderhouden worden. Over het algemeen is een grote groep vrij tevreden over de verkeersveiligheid en het aanbod openbaar vervoer.

Goed geïnformeerd
Een ruime meerderheid is tevreden met de communicatie van het gemeentebestuur. Het gemeentelijk infoblad is met voorsprong de favoriete informatiebron van de Schellenaars. Dit is zo voor alle leeftijden. 86% van de bewoners wil onder meer via deze weg geïnformeerd worden, gevolgd door de website (74%) en een gemeentelijke nieuwsbrief via mail (62%). We kunnen groeien in het informeren over wegenwerken en andere werkzaamheden in de gemeente.

In het algemeen wordt de dienstverlening door onze medewerkers positief beoordeeld. Heel wat van onze inwoners vinden zowel de online dienstverlening als het persoonlijk contact belangrijk. Er zijn nog inspanningen nodig om te verduidelijken op welke dienst je met welke vraag terecht kan.

Uitdagingen voor de gemeente
Verkeersveiligheid, het nethouden van straten, pleinen, fiets- en voetpaden en behoud van de groene open ruimte zijn thema’s waar volgens de bevraging de gemeente prioritair dient op in te zetten.

Deze resultaten neemt het bestuur mee bij de opmaak van het meerjarenplan. Dit plan bevat de grote beleidslijnen voor de komende jaren, gekoppeld aan een budget. Het meerjarenplan wordt voorgesteld op de gemeenteraad in december 2019.

Het volledige rapport kan je lezen via deze link: https://www.schelle.be/wp-content/uploads/2019/10/Bevolkingsbevraging-juni-2019-rapport-Public-Minds.pdf

Laatste nieuws Resultaten bevolkingsbevraging