Het gemeentebestuur organiseerde een bevolkingsbevraging in het kader van de opmaak van het meerjarenplan. Onderzoeksbureau Public Minds nam in juni een aselecte steekproef van 1400 mensen uit de ongeveer 7000 inwoners vanaf 16 jaar. Maar liefst 672 mensen namen deel, dat is een responsgraad van 48%.

Voor dit prima resultaat wensen we alle deelnemers te bedanken. Deze hoge respons zorgt ervoor dat er een lage foutenmarge is. Bijgevolg kan er volgens het onderzoeksbureau absoluut worden gesproken van een representatieve bevraging. De resultaten vormen de basis om conclusies uit te trekken voor Schelle in het algemeen.

Op de gemeenteraad van 17 oktober worden de resultaten van de bevraging toegelicht. Het rapport vind je vanaf maandag 21 oktober op de gemeentelijke website. In het infoblad editie november-december 2019 lichten we een aantal thema’s toe. De resultaten vormen een belangrijke insteek voor de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan.

Laatste nieuws Resultaten bevolkingsbevraging