De gemeente Aartselaar kampt met veel sluipverkeer in haar woonwijken omwille van haar ligging bij de A12/N177. Eerder plaatste het daarom al met succes sluipverkeercamera’s in wijk Ysselaar en Lindenbos. Ook in wijk Koekoek komen er zulke camera’s. Omdat Aartselaar en Schelle dezelfde belangen hebben om het woongenot te verbeteren van wijk Koekoek, dat over de gemeentegrenzen heen loopt, besloten beide gemeenten na een zeer constructief overleg om hierin samen te werken. Bovendien willen ze ook gezamenlijk naar AWV trekken om oplossingen te vinden voor hét grote knelpunt dat voor veel van dat sluipverkeer zorgt: de moeizame linksafbeweging aan het kruispunt A12/Bist/Langlaarsteenweg.

Huidige geplaatste camera’s registeren, maar beboeten (nog) niet
Op initiatief van Aartselaar verschenen de eerste camera’s in wijk Koekoek in het straatbeeld. Drie staan er ter hoogte van de Pierstraat (respectievelijk aan de P. Benoitlaan en de ‘Oude’ en ‘Nieuwe’ Koekoekstraat) en eentje aan de grens met de gemeente Schelle, ter hoogte van het kapelletje. “Die meten vandaag al de hoeveelheid verkeer en het percentage sluipverkeer, maar beboeten doen ze nog niet. Daarvoor wilden we eerst met Schelle overleggen hoe we oplossingen kunnen uitwerken voor de bewoners van de Koekoekstraat op grondgebied Schelle. Het was dan ook niet onze bedoeling om meteen de camera’s te laten werken vanaf volgende week”, duidt Aartselaars schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA).

Uit dat overleg bleek dat de belangen van de gemeente Schelle en Aartselaar gelijk lopen. “Ook wij stellen vast dat de woonwijk en KMO-zone door talrijk sluipverkeer wordt misbruikt als shortcut naar de A12, wat natuurlijk nooit de bedoeling is geweest. Het tast het woongenot aan van de Aartselaarse en Schelse inwoners van de Koekoekwijk en zorgt voor verkeersonveilige situaties. Tien jaar geleden gingen onze gemeenten reeds akkoord om daar iets aan te doen door middel van enkelrichtingen, maar met de huidige technologische middelen kunnen we dat voortaan efficiënter aanpakken met camerabewaking”, vult Schels schepen van Lokale Economie Axel Boen (CD&V) aan.

Woonwijk Koekoek en KMO-zone Brandekensweg worden één grote zone plaatselijk verkeer
Daarom besloten Aartselaar en Schelle om woonwijk Koekoek en KMO-zone Brandekensweg als één grote zone plaatselijk verkeer te beschouwen, over de gemeentegrenzen heen. De drie camera’s aan de Pierstraat in Aartselaar blijven behouden, terwijl er in Schelle vier camera’s worden geplaatst om de plaatselijk verkeer-zone af te bakenen:

  • Ter hoogte van de Koekoekstraat/Steenwinkelstraat
  • Ter hoogte van de Molenberglei/Steenwinkelstraat
  • Ter hoogte van de Halfstraat/N177
  • Ter hoogte van de Brandekensweg/N177

De huidige camera op de gemeentegrens van Aartselaar en Schelle komt dan te vervallen.

“Het voordeel van deze intergemeentelijke plaatselijk verkeer-zone is dat ze duidelijk is afgebakend, er weinig discussie is over wie bestemmingsverkeer is en wie sluipverkeer is, en er niet met zogenaamde white lists moet gewerkt worden voor grensgevallen. Al het verkeer dat in de woonzone of KMO-zone haar bestemming heeft, is en blijft van harte welkom. Zij zullen namelijk niet binnen een snelle tijdsspanne langs een tweede camera passeren. Maar wie door deze zone in één ruk rijdt om de A12 af te snijden, zal als sluipverkeer worden bestempeld en zal van de gemeenten Schelle en Aartselaar een boete ontvangen”, legt Aartselaars burgemeester Sophie De Wit (N-VA) uit.

Doordat camera’s alle sluipverkeer tegen houden, verdwijnt noodzaak van enkelrichtingen
“Doordat we 100% van het sluipverkeer voortaan uit deze woonwijk en aansluitende KMO-zone kunnen houden, worden automatisch de enkelrichtingen ter hoogte van het kapelletje overbodig. Dat biedt grote voordelen voor zowel de Schelse als Aartselaarse inwoners van wijk Koekoek, want ze krijgen terug meer flexibiliteit om hun woning te bereiken. Bij de opstart van ons cameranetwerk kan dat dan terug in beide richtingen”, zegt burgemeester van Schelle Rob Mennes (CD&V).

Overigens zal dan ook het klein stukje enkelrichting in de (Oude) Koekoekstraat in Aartselaar, ter hoogte van de Pierstraat, overbodig worden. Daardoor kunnen de plaatselijke bewoners voortaan terug rechtstreeks via de Pierstraat hun woning bereiken en hoeven ze geen toertje door wijk Koekoek te rijden.

Voorbereidingen starten, concrete datum van opstart handhaving wordt later gecommuniceerd
De gemeenten Aartselaar en Schelle zullen de komende weken dan ook werk maken van de uitwerking van dit dossier: samenwerkingsovereenkomsten moeten worden gesloten, aanvullende verkeersreglementen opgemaakt, bebording aangepast, bijkomende camera’s besteld en geplaatst, enzoverder. Vanzelfsprekend willen beide gemeenten ook hun inwoners en bedrijven goed informeren over de nieuwe spelregels. Tot die tijd zullen de huidige geplaatste camera’s dan ook uitsluitend registreren en nuttige cijfergegevens verzamelen. Concrete handhaving start pas zodra het volledige plaatselijk verkeer-netwerk is ontsloten. Een exacte datum wanneer die handhaving start zal worden gecommuniceerd zodra alle voorbereidingen zijn afgerond.

Aartselaar en Schelle stappen samen naar AWV voor quick wins op kruispunt A12/Langlaarsteenweg/Bist
Naast het tegengaan van sluipverkeer in woonwijk Koekoek en KMO-zone Brandekensweg, willen Aartselaar en Schelle ook de handen in elkaar slaan om samen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maatregelen op korte termijn te vragen voor de grote oorzaak van de sluipverkeerproblematiek.

“De linksafbeweging richting Bist/Steenwinkelstraat vanop de N177 verloopt namelijk zodanig moeilijk dat het de oorzaak is van veel van onze gemeentelijke problemen. Schels verkeer kan moeilijk de Steenwinkelstraat inrijden, maar ook Aartselaar ondervindt daardoor in haar woonwijken last van sluipverkeer. Bovendien zorgt terugdraaiend verkeer in de Langlaarsteenweg, dat halsbrekende toeren uithaalt om de linksafbeweging te ontwijken, dagdagelijks voor zeer verkeersonveilige situaties”, vinden burgemeesters Rob Mennes en Sophie De Wit.

Laatste nieuws Schelle en Aartselaar wensen samen sluipverkeer aan te pakken in wijk Koekoek en KMO-zone Brandekensweg