Gemeentediensten


Ruimtelijke ordening

Op deze dienst kan je terecht voor inlichtingen over:
– het gewestplan, het kadaster en het kadastraal inkomen
– verkavelingen, omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige voorschriften, de bestaande rooilijnen en het structuurplan
– stedenbouwkundige attesten
– premies en andere toelagen in verband met nieuwbouw en renovatie
– gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)

gemeentehuis – eerste verdieping
tel. 03 871 98 46 (enkel voormiddag)
ruimtelijke.ordening@schelle.be

Openingsuren & contact Gemeentediensten Ruimtelijke Ordening