Sport


Reglementen en subsidies

Met al je vragen rond reglementen, erkenning en subsidies voor jeugdverenigingen kan je terecht op de dienst Vrije Tijd.

Je kan de reglementen raadplegen via deze link.

Vrijetijdstoelage

Met de Vrijetijdstoelage probeert onze gemeente de financiële drempel tot sportbeoefening en jeugdactiviteiten zoveel mogelijk te verlagen. Zo geven we elk kind de mogelijkheid om in aanraking te komen met unieke en leuke activiteiten!

Je kan gebruik maken van deze toelage om:

  • Het lidgeld van de sport- en/of jeugdvereniging plus ander noodzakelijk toebehoren te betalen (materialen/uniformen).
  • Deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden door de dienst Vrije Tijd van gemeentebestuur Schelle.
  • Deel te nemen aan bos- of/en zeeklassen.

Wie kan gebruik maken van deze toelage?

  • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
  • Asielzoekers
  • Personen in budgetbegeleiding
  • Personen in schuldbemiddeling
  • Personen met een leefloon
  • Personen die zorgen voor 1 of meerdere pleegkinderen.

Waar kan ik deze toelage aanvragen?
Via de dienst Vrije Tijd als:
– je een verhoogde tegemoetkoming krijgt
– je zorg draagt voor 1 of meerdere pleegkinderen

Via het OCMW als:
– je asielzoeker bent
– je in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling bent
– je een leefloon heeft

Wat houdt de Vrijetijdstoelage in?
Via de dienst Vrije Tijd bedraagt de Vrijetijdstoelage 50% van het te betalen bedrag. Dit geld voor sport- en jeugdactiviteiten van erkende sport- en jeugdverenigingen binnen de gemeente Schelle. De toelage wordt gestort aan de vereniging zelf of aan jou als je het lidgeld al zelf aan de vereniging betaalde. Het maximum kortingsbedrag per jaar bedraagt 150 euro. Als je inschrijft voor activiteiten van de dienst Vrije Tijd via i-Active krijg je bij inschrijving automatisch 50% korting toegekend.

Via het OCMW wordt het bedrag dat teruggestort wordt bepaald door de Raad van Bestuur van het OCMW. Elke aanvraag wordt dus besproken op de Raad van Bestuur.

 Hoe kan ik de Vrijetijdstoelage aanvragen?
Via de dienst Vrije Tijd:
– Voor verhoogde tegemoetkoming: met een ingevuld aanvraagformulier en een bewijs van de mutualiteit dat aantoont dat je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Als je het lidgeld van een sport- of jeugdvereniging al betaalde, bezorg je een betalingsbewijs.
– Voor pleegzorg: ingevuld aanvraagformulier en een pleegzorgattest. Als je het lidgeld van een sport- of jeugdvereniging al betaalde, bezorg je een betalingsbewijs.

Het aanvraagformulier voor de Vrijetijdstoelage kan je downloaden op deze pagina of haal je op bij dienst Vrije Tijd, Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle. Indien jouw aanvraag via het OCMW verloopt, regelt het OCMW alles rechtstreeks met de dienst Vrije Tijd.

Opgelet: De toekenning loopt steeds tot 31 december van het kalenderjaar (of de periode dat de mutualiteit aangeeft). Je dient dus per kalenderjaar een bewijs binnen te brengen.

Vrije tijd Sport Reglementen en subsidies