Algemeen directeur

De algemeen directeur leidt en coördineert de gemeentelijke administratie en is tevens hoofd van het personeel. Verder staat zij in voor de voorbereiding van de dossiers, die moeten voorgelegd worden aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Zij woont ook de vergaderingen bij en maakt ter zitting het verslag op.

Betty Van Cauteren
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Tel. 03 871 98 58 – fax 03 870 36 05
Zitdag: na afspraak
betty.van.cauteren@schelle.be

Bestuur & beleid Burgemeester & schepencollege Algemeen directeur