Burgemeester en schepencollege


Burgemeester

De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Als vertegenwoordiger van de regering en van de provinciale overheid bij de gemeente, voert hij de wetten en besluiten uit van de hogere overheden. Hij zit het college voor en is tevens hoofd van de plaatselijke politie. Hij is onder meer belast met het uitvoeren van de politieverordeningen, de handhaving van de orde, het houden van de registers van de burgerlijke stand en het uitvaardigen van politiereglementen in geval van hoogdringendheid.

Rob Mennes
Provinciale Steenweg 144, 2627 Schelle
Tel. 0475 61 74 03 – fax 03 870 36 05
Zitdag: na afspraak
rob.mennes@schelle.be

Bevoegdheden:
– Algemene coördinatie
– Veiligheid (politie, brandweer, noodplanning, verkeersveiligheid)
– Burgerlijke stand
– Personeelsbeleid
– Erediensten en lekenmoraal
– Communicatie
– Leefmilieu, afvalbeleid, bosaanplanting en vergroening
– Waterbeheersing
– Ruimtelijke Ordening
– Voorzitter Lokaal woonoverleg

Bestuur & beleid Burgemeester & schepencollege Burgemeester