OCMW – bestuurlijke werking


Vast bureau OCMW

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht als het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau. Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.

Als de OCMW-raad een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst verkiest buiten het vast bureau, wordt die voorzitter als volwaardig schepen toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen en aan het vast bureau.

De leden van het vast bureau van het OCMW zijn dezelfde als de burgemeester en de schepenen.
Je vindt hun gegevens hier.

Bestuur & beleid OCMW – Bestuurlijke werking Vast bureau OCMW