OCMW – bestuurlijke werking


Algemeen directeur

De algemeen directeur woont – zonder stemrecht – de vergaderingen bij van de OCMW-raad, maakt het verslag op en informeert de raad over de geldende rechtsregels. De algemeen directeur is personeelsverantwoordelijke. Zij tekent samen met de voorzitter alle uitgaande brieven.

Betty Van Cauteren
Peperstraat 38, 2627 Schelle
betty.van.cauteren@schelle.be
tel. 03 871 98 58
Zitdag: na afspraak

Bestuur & beleid OCMW – Bestuurlijke werking Algemeen directeur