OCMW – bestuurlijke werking


Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Elk OCMW richt een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) op. Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het aantal leden. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW.

Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst:
Axel Boen
Provinciale Steenweg 72, Schelle
axel.boen@gmail.com
Tel. 0475 25 15 55
Zitdag: na afspraak

Leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst:
– Marc Geurs – F. Timmermanslaan 40 – Schelle
– Inneke Giebeler – Provinciale Steenweg 152 – Schelle
– Chantal Jacobs – Azaleastraat 20 – Schelle
– Luc Vandekerkhof – Rollierstraat 15 – Schelle
– Kristel Van Frausem – Peperstraat 21 – Schelle
– Evita Van Goethem – Ceulemansstraat 51 – Schelle
– Betty Van Cauteren – algemeen directeur

Bestuur & beleid OCMW – Bestuurlijke werking Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst