OCMW – bestuurlijke werking


OCMW-raadsleden

OCMW Schelle wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De Raad vergadert maandelijks. De voorzitter kan de Raad samenroepen wanneer hij dit nodig acht. De vergaderingen zijn openbaar.

De OCMW-raadsleden zijn identiek aan de gemeenteraadsleden.
Je vindt hun gegevens via deze link.

Bestuur & beleid OCMW – Bestuurlijke werking OCMW-raadsleden