Elektronische identiteitskaart

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland jouw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:
– jouw identiteit online kunt bevestigen
– documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Alle Belgen die ouder dan 12 jaar zijn moeten verplicht een identiteitskaart hebben. Je hebt een recente pasfoto nodig van goede kwaliteit op een lichte achtergrond.
Je krijgt een oproepingskaart waarmee je samen met je pasfoto naar de dienst bevolking moet komen.

Kostprijs
– Elektronische identiteitskaart: 20,20 euro
– Spoedprocedure met levering in de gemeente (D = dag van de aanvraag vóór 15u + 1): 111,90 euro
– Spoedprocedure met levering bij de FOD Binnenlandse Zaken Brussel (D+1): 144,10 euro
– Duplicaat elektronische identiteitskaart: 23,70 euro
– Spoed duplicaat levering gemeente (D+1): 111,90 euro
– Spoed duplicaat levering Brussel (D+1): 144,10 euro

Je moet 2 keer persoonlijk naar de bevolkingsdienst komen:
– de eerste keer om het basisdocument te tekenen en te betalen
– de tweede keer om je nieuwe kaart te activeren met je pin- en pukcode die je worden toegestuurd.

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar en staat aan de voorzijde van de kaart.
Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is.
De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Na de aanvraag van uw eID krijg je een brief met een pincode en een pukcode toegestuurd op jouw domicilieadres.
– Je hebt de pincode nodig elke keer je de eID wil gebruiken.
– Je hebt de pukcode nodig om de pincode de eerste keer in te stellen of als je de pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Leven en wonen Burgerzaken Identiteitsdocumenten E-id