Elektronische identiteitskaart

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland jouw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:
– jouw identiteit online kan bevestigen
– documenten elektronisch kan ondertekenen.

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar. Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van je kaart. Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Voor wie
Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.
Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben. 

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je automatisch een oproepingskaart om je eID bij de dienst burgerzaken van je gemeente aan te vragen. Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen. 

In een aantal gevallen kan je op eigen initiatief een eID aanvragen bij je gemeente:
– als je eID verloren, gestolen of beschadigd is,
– als je pasfoto niet meer gelijkend is,
– als je van naam of geslacht verandert,
– bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping,
– als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Hoe aanvragen
– Na ontvangst van jouw oproepingskaart maak je een eerste afspraak bij de dienst burgerzaken via deze link naar het online afsprakensysteem.
– Op de datum van je afspraak ga je met je oproepingskaart, een recente pasfoto en je huidige identiteitskaart naar de dienst burgerzaken. Daar worden jouw vingerafdrukken genomen, jouw foto ingescand en je handtekening geplaatst.
– Drie tot vier weken later krijg je per brief bericht dat je eID klaar ligt. Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, ontvang je in de brief ook een pin- en een pukcode. Je maakt een tweede afspraak om je eID op te halen via deze link naar het online afsprakensysteem.
– Je brengt de brief met de codes mee naar het gemeentehuis als je jouw eID ophaalt. Je pincode kan bij de ophaling nog wijzigen als je dat wenst. 

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen. Hiervoor betaal je wel een hogere kostprijs.

Kostprijs (prijzen geldig vanaf 01.01.2023)
– normale procedure: 21,80 euro
– spoedprocedure: 121,80 euro
– uitzonderlijke zeer dringende procedure met levering bij FOD Binnenlandse Zaken Brussel: 157,10 euro
– duplicaat E-id: 25,30 euro
– spoed duplicaat levering gemeente: 121,80 euro
– spoed duplicaat levering FOD Binnenlandse Zaken Brussel: 157,10 euro

Leven en wonen Burgerzaken Identiteitsdocumenten E-id