Echtscheiding


Echtscheidingsakte
Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank (meestal van Eerste Aanleg). De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank. Binnen de maand na de ontvangst van het beschikkend gedeelte van dit vonnis schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit over in zijn lopende registers.

De echtscheiding wordt overgeschreven in de Belgische gemeente waar het huwelijk destijds voltrokken werd. Wanneer het huwelijk niet in België voltrokken of niet in België overgeschreven werd, wordt het beschikkend gedeelte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de stad Brussel. Er mag geen beroep tegen dit vonnis meer mogelijk zijn.

Echtscheidingsakte – afschrift
Een afschrift is een kopie van de volledige echtscheidingsakte. Elke aanvraag wordt gecontroleerd door de dienst burgerlijke stand. Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen, krijg je daarvan bericht. Een afschrift van de echtscheidingsakte wordt aangevraagd door de betrokkene zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, …). Je kan deze documenten eventueel ook aanvragen voor uw echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Bij de aanvraag op de burgerlijke stand moet je je identiteitskaart of verblijfsvergunning meebrengen. Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.

Een afspraak maak je per mail naar burger@schelle.be

Leven en wonen Burgerzaken Echtscheiding