Identiteitsdocumenten


PIN- of PUKcode kwijt?
Bij de aanvraag van een elektronische identiteitskaart (eID of Kids-ID) kreeg je een brief met een PIN-code en een PUK-code. Bij het afhalen van jouw kaart in het gemeentehuis kan je de PIN-code wijzigen.

– Is jouw identiteitskaart afgeleverd voor 1 januari 2022?
Ken je de PIN-code niet meer of wil je jouw PIN-code deblokkeren (3 keer een foute code ingegeven), dan kan je met jouw PUK-code (brief) op het gemeentehuis een nieuwe PIN-code aanmaken.
Maak hiervoor een afspraak via deze link naar het online afsprakensysteem.

Heb je ook geen PUK-code meer, dan moet je eerst een nieuwe code aanvragen via de website van de FOD Binnenlandse Zaken. Je vult jouw rijksregisternummer in en een mailadres. De nieuwe codes worden dan verstuurd naar de gemeente. Van zodra wij de nieuwe codes ontvangen hebben, verwittigen we jou en maken we een afspraak om de nieuwe PIN-code in te stellen.

– Werd jouw identiteitskaart afgeleverd na 1 januari 2022?
Dan hoef je geen nieuwe code aan te vragen en kan je een afspraak maken bij de dienst burgerzaken om je PIN-code te activeren via deze link naar het online afsprakensysteem

Leven en wonen Burgerzaken Identiteitsdocumenten