Euthanasieverklaring


Met een wilsverklaring inzake euthanasie kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Vul het formulier wilsverklaring in (op het gemeentehuis kan je ook een papieren versie afhalen).
Maak via de link een afspraak op de dienst burgerzaken om jouw verklaring te registreren. Van deze registratie krijg je een bewijs thuisgestuurd.
Het is ook noodzakelijk dat je een exemplaar van de wilsverklaring in bewaring geeft bij je huisarts. Die zal het in je persoonlijk dossier  bewaren.

De wilsverklaring euthanasie die werd ingevuld vanaf 2/4/2020 blijft onbeperkt geldig.
Indien je deze invulde voor 1/4/2020 dan blijft deze slechts 5 jaar geldig en dien je deze dus een keer te vernieuwen.

De procedure en voorwaarden kan je ook nalezen op de website van Vlaanderen.

Leven en wonen Burgerzaken Euthanasieverklaring