Adreswijziging


Het is wettelijk verplicht om binnen de 8 dagen, nadat je effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging. Deze aangifte moet gebeuren bij de bevolkingsdienst in je (nieuwe) woonplaats.

Hoe aanvragen?

 • aan het onthaal kan je een formulier invullen (zonder afspraak)
 • per mail naar burger@schelle.be met vermelding:
  • datum verhuis
  • nieuw adres
  • rijksregisternummer en naam van alle personen die verhuizen
  • telefoonnummer
  • huurwoning of eigen woning
  • het tijdstip dat de wijkagent best langs komt: voormiddag, namiddag, avond

Na de aangifte komt de wijkagent vaststellen of de personen die hun adres wensen te wijzigen ook effectief op het adres wonen.
Als het verslag van de wijkagent binnen is, krijg je van de dienst burgerzaken een bericht dat je adreswijziging verwerkt werd. Dan kan je een afspraak maken om je gegevens op je E-id aan te passen via deze link.

Verhuis naar het buitenland
De Vlaamse overheid erkent de stichting ‘Vlamingen in de Wereld’ (VIW) als een belangrijk aanspreekpunt voor Vlamingen die een langdurig verblijf in het buitenland plannen en/of nu al in het buitenland verblijven.
De website http://www.viw.be/ is een goed informatieloket voor iedereen met buitenlandse plannen.
Voor meer info over vertrek uit Schelle: burger@schelle.be

Leven en wonen Burgerzaken Adreswijziging