Orgaandonatie


Iedereen die de uitdrukkelijke toestemming wil geven voor donatie of die verzet wil aantekenen tegen het wegnemen van organen kan hiervoor bij dienst burgerzaken terecht.

Voorwaarden
Je moet meerderjarig zijn.
Als een minderjarige in staat is zijn wil te doen kennen, kan hij/zij zich registreren in het bijzijn van een ouder of wettelijke voogd.

Procedure
Maak hier een online afspraak.
Je ondertekent een formulier van uitdrukkelijk verzet of toestemming om donor te worden.
Onze dienst registreert je keuze in het rijksregister. Je kan je keuze steeds herroepen.

Wat meebrengen
Je identiteitskaart

Bedrag
Gratis

Meer info: http://www.beldonor.be/

Leven en wonen Burgerzaken Orgaandonatie