Referentie-adres


Een referentie-adres is een adres van een persoon die ingeschreven is in de gemeente en waar met toestemming van deze persoon iemand zonder verblijfplaats is ingeschreven.

Behoor je tot een categorie die onder de vorm van een referentieadres kan worden ingeschreven dan kom je naar de dienst burgerzaken.
Maak via deze link een afspraak op de dienst burgerzaken.
Je vraag wordt dan met jou besproken. Als je in aanmerking komt voor een referentieadres en je kent iemand die akkoord gaat dat je op zijn adres wordt ingeschreven onder de vorm van een referentieadres, dan kan je een aanvraagformulier invullen. Het aanvraagformulier wordt ondertekend door jou en door de persoon bij wie je wordt ingeschreven.

De mogelijkheid om op een referentieadres te worden ingeschreven, is strikt beperkt tot:

  • de personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans met uitzondering van stacaravans)
  • de personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente
  • het burgerpersoneel en het militair personeel van de krijgsmacht met hun gezin in garnizoen in het buitenland
  • het personeel dat aan ontwikkelingssamenwerking doet in het buitenland met hun gezin
  • de personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfsplaats hebben
  • de leden van het diplomatiek- en consulair personeel en hun gezin

De bewoners van het adres waar je een referentieadres neemt, moeten akkoord zijn met je inschrijving op hun adres. Zij moeten er ook voor zorgen dat je post wordt opgehaald en naar jou wordt doorgestuurd.

De persoon die een referentieadres wil en de persoon die akkoord gaat met de inschrijving op zijn adres onder de vorm van een referentieadres komen naar de dienst burgerzaken en de aanvraag wordt samen met jullie besproken. Als je in aanmerking komt voor een referentieadres en de persoon die referentieadres verleent stemt toe voor het ophalen van de post en het doorsturen ervan aan de bestemmeling, wordt het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend door beide partijen.

Vergeet niet je eigen identiteitskaart, die van eventuele gezinsleden en de identiteitskaart van degene die toestemming geeft, mee te brengen.

Leven en wonen Burgerzaken Referentie-adres