Reispaspoort

Een reispaspoort is, naast je identiteitskaart, een document om je identiteit te bewijzen in de meeste landen buiten de Europese Unie. Het is vijf jaar geldig. Het is voor elke Belg, hoe jong ook, die naar landen reist waarvoor een reispaspoort vereist is. Het reispaspoort bevat biometrische gegevens. Dit houdt in dat in de chip van je reispas naast je digitale handtekening en je pasfoto, nu ook je vingerafdrukken bewaart.

Meebrengen:
– je identiteitskaart
– 1 recente kleurenpasfoto die voldoet aan de ICAO-normen
– eventueel je oude reispaspoort
Opgelet: bij minderjarigen moet de foto gelijkend zijn, anders kan dit voor problemen zorgen aan de grens.

Kostprijs
– Meerderjarigen
*
Normale procedure: aflevering na 7 werkdagen, geldigheidsduur 7 jaar, 32 bladzijden, 70 euro
* Spoedprocedure: aflevering 24 uur, geldigheidsduur 7 jaar, 32 bladzijden, 250 euro (= normale prijs + de kosten speciale koerier)
– Minderjarigen
* Normale procedure: aflevering na 7 werkdagen, geldigheidsduur 5 jaar, 35 euro
* Spoedprocedure: aflevering 24 uur, geldigheidsduur 5 jaar, 210 euro
– Zakenpaspoort
telt 64 bladzijden, kan enkel via spoedprocedure worden aangevraagd en kost 250 euro.

Je ontvangt na +/- 1 week via sms of e-mail een bericht dat je je paspoort op het gemeentehuis kan komen ophalen.

Je reis is in de war gelopen door een defect paspoort?
Door een productiefout in je reispaspoort is je reis niet verlopen zoals voorzien en je meent hierdoor schade te hebben geleden waardoor:
– Je vertrek moest uitgesteld of geannuleerd worden?
– Je in het buitenland moest blijven in afwachting van een nieuw reispaspoort?
– Je de reis moest onderbreken en naar huis terugkeren?
In dit geval kan je aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.
Meer inlichtingen vind je op de website van de Federale Overheid.

Leven en wonen Burgerzaken Identiteitsdocumenten Reispaspoort