Reispaspoort

Een reispas/paspoort is een document om je identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart niet volstaat. Ook minderjarige kinderen moeten een persoonlijke reispas hebben. Met een reispas kan je naar alle landen in de wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa, die je dient aan te vragen in de ambassade van het land waar je naartoe gaat.

Het paspoort bevat biometrische gegevens. Dit houdt in dat in de chip van je reispas naast je digitale handtekening en je pasfoto, nu ook je vingerafdrukken bevat. De reispas is 7 jaar geldig voor volwassenen en 5 jaar voor minderjarigen.

Hoe aanvragen
Je maakt een afspraak bij de dienst burgerzaken via deze link naar het online afsprakensysteem.
Na ongeveer 1 week ontvang je een bericht dat je je paspoort op het gemeentehuis kan komen ophalen. Hiervoor maak je een afspraak bij de dienst burgerzaken via deze link naar het online afsprakensysteem.

Meebrengen
– je identiteitskaart
– 1 recente kleurenpasfoto die voldoet aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
– eventueel je oude reispaspoort
Opgelet: bij minderjarigen moet de foto gelijkend zijn, anders kan dit voor problemen zorgen aan de grens.

Kostprijs
– Meerderjarigen
*
Normale procedure: aflevering na 7 werkdagen, geldigheidsduur 7 jaar, 32 bladzijden, 70 euro
* Spoedprocedure: aflevering 24 uur, geldigheidsduur 7 jaar, 32 bladzijden, 250 euro (= normale prijs + de kosten speciale koerier)
– Minderjarigen
* Normale procedure: aflevering na 7 werkdagen, geldigheidsduur 5 jaar, 35 euro
* Spoedprocedure: aflevering 24 uur, geldigheidsduur 5 jaar, 210 euro
– Zakenpaspoort
telt 64 bladzijden, kan enkel via spoedprocedure worden aangevraagd en kost 250 euro.

Je reis is in de war gelopen door een defect paspoort?
Door een productiefout in je reispaspoort is je reis niet verlopen zoals voorzien en je meent hierdoor schade te hebben geleden waardoor:
– Je vertrek moest uitgesteld of geannuleerd worden?
– Je in het buitenland moest blijven in afwachting van een nieuw reispaspoort?
– Je de reis moest onderbreken en naar huis terugkeren?
In dit geval kan je aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.
Meer inlichtingen vind je op de website van de Federale Overheid.

Leven en wonen Burgerzaken Identiteitsdocumenten Reispaspoort