Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:
– voorlopig rijbewijs met begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
– voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden
– Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden
– Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.

– Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Hoe aanvragen?
Het voorlopig rijbewijs met begeleider vraag je aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Maak hier online een afspraak om een rijbewijs aan te vragen of af te halen.
Het voorlopig rijbewijs zonder begeleider kan je online aanvragen. Alle info krijg je via deze link.

Wat meebrengen?
– Jouw elektronische identiteitskaart.
– Als de foto op jouw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor jouw rijbewijs.
Is de foto op jouw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op jouw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.


Kostprijs
25 euro

Leven en wonen Burgerzaken Rijbewijs Voorlopig rijbewijs