Mobiliteit


Deelauto

AGB Fluctus stelt aan de inwoners van Schelle een deelwagen ter beschikking. De auto kan op werkdagen tussen 19 en 2 uur worden ontleend en in het weekend van vrijdagmiddag 13 uur tot zondagnacht 2 uur. De gebruiker kan de auto maximaal één volledig weekend per half jaar lenen.

De standplaats van de wagen is het binnenplein van het gemeentehuis. De deelwagen kan enkel gebruikt worden door geregistreerde gebruikers. Zij betalen een waarborg van 75 euro en een vergoeding per gebruik en km.

Het reglement lees je hier.

Info en inschrijven: onthaal@schelle.be – 03 871 98 30
Op het onthaal kan je terecht voor alle praktische info. Bij inschrijving onderteken je het reglement en krijg je een overzicht van de te volgen stappen voor de registratie en het gebruik van de wagen.

Mobiliteit en openbare werken Mobiliteit Autodelen