Mobiliteit


Minder Mobielen Centrale Rupelstreek zorgt ervoor dat mensen met een mobiliteitsbeperking en een beperkt inkomen vervoerd kunnen worden. Zij werken met vrijwillige chauffeurs die je begeleiden bij verplaatsingen.

Aanvragen: tel. 03 880 81 25 of mail mmc.rupelstreek@vlotter.be
Deze dienst is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 11 uur.
Het reserveren van een rit gebeurt minimaal 2 werkdagen (liefst één week) en maximum 1 maand vooraf.

Rolkar Rivierenland biedt vervoer voor personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Ze kunnen worden ingezet voor je vrijetijdsbesteding maar ook voor dokters- en ziekenhuisbezoeken. Zij geven prioriteit aan rolstoelgebruikers.

Aanvragen: tel. 03 843 39 12 of mail rolkar.rivierenland@vlotter.be
Deze dienst is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
Het reserveren van een rit gebeurt minimaal 2 werkdagen en maximum 1 maand vooraf.

Kijk op http://www.vlotter.be/ voor meer uitleg over de kostprijs en werkwijze van de Minder Mobielen Centrale en Rolkar Rivierenland.

Mobiliteit en openbare werken Mobiliteit Minder mobielen centrale