Mobiliteit


Wie trager rijdt, zorgt mee voor meer verkeersveiligheid!

Ontdek hier welke maatregelen gelden in welke straat: verkeerszones

Zone 30
Hoe hoger de snelheid, hoe langer de remafstand. Zelfs bij een botsing blijven de gevolgen van het ongeval beperkt. Daarnaast heb je ook een breder gezichtsveld bij een lagere snelheid én zijn de gevolgen van een ongeval voor  iedereen minder zwaar. Ongeveer 95% van de straten in Schelle ligt in een zone 30km.
De straten waar er een snelheidsbeperking van 30km/u geldt, zijn op het plan gemarkeerd in het rood.

Fietszone
Om het verkeer rond de scholen af te stemmen op het beoogde gebruik, werden verschillende straten in de schoolomgevingen omgevormd tot ‘fietsstraten’ en gebundeld in een fietszone. De fietsstraten zijn op het plan gemarkeerd in het oranje.
Wat is dat nu precies, een fietszone?
» Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van fietsstraten die met elkaar zijn verbonden.
» De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers.
» In een fietsstraat is het verboden om fietsers in te halen en moeten alle gemotoriseerde voertuigen altijd achter de fietsers blijven.
» Enkel prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen.
» Fietsers gebruiken dus de volledige breedte van (hun deel van) de rijbaan.
Wat wijzigt er niet?
» De verkeersregels blijven natuurlijk gelden. Zo mag je bijvoorbeeld niet op het voetpad fietsen en blijft de voorrang van rechts gelden.
» Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers.

Woonerf
De straten waar de regels van een woonerf gelden, zijn gemarkeerd in het groen.
De regels op een rijtje:
»
Voetgangers mogen de ganse breedte van de openbare weg gebruiken. Ook spelen op de openbare weg is toegelaten. De voetgangers mogen het verkeer wel niet nodeloos belemmeren
» Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen
» Snelheid is beperkt tot 20 km/u
» Parkeren is verboden, behalve:
        op plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur waar de letter ‘P’ aangebracht is
        op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat
» Stilstaande/geparkeerde voertuigen mogen rechts of links t.o.v hun rijrichting opgesteld worden

 

Mobiliteit en openbare werken Mobiliteit Verkeerszone per straat