Schelle tekent voor een beter klimaat

De gemeente Schelle ondertekende het nieuwe Burgemeestersconvenant: het engageert zich voor 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030.
We nodigden onze inwoners in het voorjaar van 2022 uit om mee te schrijven aan het klimaatactieplan rond de thema’s lokale economie, groen en water, hernieuwbare stroom en mobiliteit. Al deze suggesties worden verwerkt in een klimaatactieplan.

Alle info rond atmosfeermakers in Schelle vind je hier: https://atmosfeermakers.be/gemeente/schelle/

Leven en wonen Milieu & afval Atmosfeermakers