Schelle tekent voor een beter klimaat

De gemeente Schelle ondertekende het nieuwe Burgemeestersconvenant: het engageert zich voor 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030.
We nodigen onze inwoners uit om mee te schrijven aan het klimaatactieplan. We werken acties uit rond de thema’s lokale economie, groen en water, hernieuwbare stroom en mobiliteit. Inschrijven kan per thema.

 • woensdag 2/3 – woensdag 9/3
  over lokale en circulaire economie
 • dinsdag 22/3 – woensdag 6/4 (nieuwe datum)
  over omgaan met groen en water
 • donderdag 21/4 – woensdag 4/5
  over lokale en hernieuwbare stroom
 • dinsdag 17/5 – dinsdag 31/5
  over duurzame mobiliteit

We starten telkens om 20 uur en ronden af om 22 uur.

Inschrijven kan per thema via milieu@schelle.be (vermeld ‘Denkavonden Klimaat’ je naam en het thema)

Alle info rond atmosfeermakers in Schelle vind je hier: https://atmosfeermakers.be/gemeente/schelle/

Leven en wonen Milieu & afval Atmosfeermakers