Milieu & afval


Bomencharter 2019 – 2024

Op 12 maart 2020 tekent Schelle het Bomencharter Vlaanderen. Daarmee gaan we het engagement aan om tussen de 22.000 en 25.000 extra bomen te planten.

Alle bomen die geplant worden op het grondgebied van de gemeente tussen 1 januari 2019 en 31 december 2024 tellen mee. Deze bomen kunnen geplant worden door het lokaal bestuur, door andere instanties zoals Natuurpunt of BOS+ of door bedrijven, scholen en inwoners.

De milieudienst brengt alle openbare plaatsen in kaart waar extra bomen kunnen komen. Het grootste deel kan een plekje vinden in de Tuinlei waar de gemeente en provincie samen ongeveer 20.000 bomen voorzien.

Oproep: heb jij nog een plekje?
Elke boom telt … daarom doen we een warme oproep om te kijken of er in jouw (voor)tuin nog een plaatsje is voor een extra boom. Registreer jouw boom via ons digitale loket en laat hem meetellen! Alle bomen die geplant werden sinds 1 januari 2019 mag je doorgeven.

Info: milieu@schelle.be

Leven en wonen Milieu & afval Bomencharter 2019-2024