Milieu & afval


Meer eetbaar groen … kies jij mee?
De gemeente Schelle zoekt een eetbare en ecologische invulling van een stuk grond van 8000 m² naast samentuin Aerdborg. Lokale voedselproductie is een cruciaal onderdeel van duurzaam leven en daar wil Schelle samen met zijn burgers op inzetten. Zin om mee te dromen en de handen uit de mouwen te steken? Dat kan tijdens workshops onder begeleiding van Velt.

De gemeente zorgt voor beschikbare ruimte, de geïnteresseerde inwoners bepalen onder begeleiding van Velt vzw wat er concreet gaat groeien en bloeien. Van het uitdenken van de plannen over het planten en inrichten tot en met het (letterlijk en figuurlijk) oogsten van de vruchten, dat ligt allemaal in de handen van de burgers. Belangrijk is dat het een “samen”-project wordt, dat openstaat voor iedere Schellenaar die wil meewerken en dat het een ecologische en eetbare invulling geeft aan het terrein.

Workshop 1: donderdag 2 september
Na een verkenning van het terrein gaan we op 2 september aan de slag met de Keuzewijze Eetbaar Groen van de provincie Antwerpen. Samen bekijken we wat er mogelijk is, bespreken we wat we precies willen bereiken met het project en waar nog nood aan is in de gemeente. Het terrein is zo’n 8000m² groot, dus vele opties kunnen: een gezamenlijke moestuin, een voedselbos, een boomgaard, volkstuintjes, een openbare pluktuin met bessen, kruiden en bloemen, … Belangrijk is dat het gedragen wordt door de burgers en dat het een aangename ontmoetingsplaats kan zijn voor velen.

Workshop 2 en 3: donderdag 21 oktober en 25 november
Tijdens de tweede en derde workshop werken we het gekozen type eetbaar groen concreter uit. In november krijgt het plan zijn finale vorm en hopen we een werkgroep in de steigers te zetten die de plannen mee wil realiseren. Zodat we in de winter kunnen aanleggen en planten. Wie weet valt er in 2022 al wat lekkers te oogsten!

Geen nood trouwens als je geen groene vingers hebt: om dit project tot een succes te maken, zijn zowel denkers als doeners nodig. Een hart voor ecologisch groen ten dienste van de buurt is een must, maar wat organisatie- of communicatietalent is voor de uitvoering even nuttig als ervaring met eetbaar groen. Dus welkom aan iedereen die zin heeft om zijn tanden te zetten in het ontwerp en de aanleg van een mooi stukje eetbaar groen voor de Schellenaar!

Inschrijven
Startmoment Voedsel+Dorp – donderdag 2 september 2021
– 19.30 uur: kennismaking met het terrein aan de Tuinlei, naast volkstuin Aerdborg
– 20-21.45 uur: gespreksmoment op het gemeentehuis
Inschrijven is verplicht: mail jouw gegevens naar milieu@schelle.be (max 24 deelnemers)
Algemene info: milieu@schelle.be – tel. 03 871 98 52

Laat zeker ook iets weten als je er niet bij kan zijn op 2 september maar wel graag op de hoogte blijft om eventueel een volgende keer mee te doen.

Eetbaar groen … wadisda?
Denk dan aan een tuinstraat met gevelgroen en kruidenbakken, samentuin, voedselbos, boomgaard met kippen, educatieve eetbare tuin, … Kortom alles wat groen en eetbaar is en zo een plek in de gemeente een productieve invulling geeft ten voordele van de inwoners.

Dit project komt tot stand met steun van de provincie Antwerpen, de VLM en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

 

Zwerfvuilactie september

Tijdens de ‘Week van de Duurzame Gemeente’ van 18 tot en met 25 september roepen we op om Schelle een grondige opruimbeurt te geven. Een stukje van jouw straat, een plantvak, een deel van jouw wandelweg, … Je kiest zelf waar en wanneer je zwerfvuil wil opruimen.

Registreer jouw actie met onderstaand formulier en ontleen materiaal zoals grijpers, vuilniszakken of handschoenen. De milieudienst neemt dan contact met je op om verdere afspraken te maken.
Alvast bedankt voor jouw inzet!
Info: milieu@schelle.be

Leven en wonen Milieu & afval Activiteiten