Milieu & afval


Nieuw verbindingsbos tussen Berrenheibos en Kerkebos
Zondag 9 december werden tweeduizend bomen geplant op grond die de gemeente aankocht langsheen de Tuinlei. Tussen het Kerkebos en het Berrenheibos komt daar een speel- en geboortebos van 1 hectare aansluitend aan de terreinen bestemd voor de nieuwe huisvesting van de Chiro (1,5 hectare).

De gemeente organiseerde deze plantdag in samenwerking met het Regionaal Landschap Rivierenland, Bosgroep Zuidrand, Chiro Schelle, Velt vzw en Natuurpunt.

Regen en wind hielden jong en oud niet tegen om nieuwe boompjes te planten op een stormachtige dag. Ook de allerkleinste kindjes waren van de partij om hun mooie eik- of lindenboom te planten in het nieuwe geboortebos.

Een nieuwe trage weg maakt deze zone toegankelijk voor bewoners en recreanten. Het wordt een plek waar iedereen welkom is om te genieten, te wandelen en te spelen.

Info: milieu@schelle.be – tel. 03 871 98 52

Leven en wonen Milieu & afval Activiteiten