Milieu & afval


Energie- en renovatiepremie

Verschillende instanties voorzien premies om bouw- en renovatiewerken aan te moedigen, zeker als deze bijdragen tot een verlaging in energiegebruik. Soms is het moeilijk om te weten voor welke premies je nu juist in aanmerking komt. Er zijn immers verschillende voorwaarden aan deze premies verbonden. De duurzaamheidsambtenaar kan je een overzicht geven van welke premies je in jouw specifiek geval kan genieten.

Om een advies op maat te krijgen is het voor de duurzaamheidsambtenaar makkelijk als je je facturen of offertes en je belastingbrief van inkomsten van 3 jaar geleden meebrengt.

IGEAN-energielening

Bij IGEAN zijn er twee soorten energieleningen:
goedkope lening aan lage en vaste intrestvoet (opgelet: dossier indienen voor 7 december 2018 – systeem loopt af)
renteloze lening voor ‘prioritaire doelgroep’ en voor eigenaars die hun woning aan een erkend SVK verhuren

De IGEAN energielening is een samenwerking van 27 gemeentebesturen en OCMW’s, het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost en IGEAN dienstverlening. Ook onze gemeente neemt deel aan dit project.
Meer informatie zoals de voorwaarden, de aanvaardbare werken, de procedure en de aanvraagformulieren vind je op www.igean.be of bij de huisvestingsambtenaar.

Websites voor meer informatie

premies bij Eandis
energiesparen.be
premiezoeker.be

 

Leven en wonen Milieu & afval Energie- en renovatiepremies