Milieu & afval


Energie- en renovatiepremie

Verschillende instanties voorzien premies om bouw- en renovatiewerken aan te moedigen, zeker als deze bijdragen tot een verlaging in energiegebruik. Soms is het moeilijk om te weten voor welke premies je nu juist in aanmerking komt. Er zijn immers verschillende voorwaarden aan deze premies verbonden. De duurzaamheidsambtenaar kan je een overzicht geven van welke premies je in jouw specifiek geval kan genieten.

Om een advies op maat te krijgen is het voor de duurzaamheidsambtenaar makkelijk als je je facturen of offertes en je belastingbrief van inkomsten van 3 jaar geleden meebrengt.

IGEAN-energielening

Particulieren kunnen reeds vele jaren een beroep doen op de Vlaamse Energielening om energiebesparende werken aan de woning te laten uitvoeren. In samenwerking met de gemeente en het OCMW staat IGEAN in voor het verstrekken van de Vlaamse energielening.

Aangepaste voorwaarden vanaf 2019!
Vanaf januari 2019 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen in voege. De goedkope lening waarmee iedereen tegen een zeer voordelige intrestvoet van 2% werken kan laten uitvoeren, werd afgesloten in 2018. Dit is ook zo voor de renteloze lening (0%) voor eigenaars die energiebesparende werken uitvoeren aan een woning die ze verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

Wie komt nog wel in aanmerking voor de Vlaamse energielening?
Eigenaars die behoren tot de prioritaire doelgroep (zie hieronder) kunnen nog een renteloze energielening (0%) afsluiten. Het maximale uitleenbedrag bedraagt 15.000 euro met een looptijd van maximum 10 jaar. De woning moet dan wel gelegen zijn in één van de deelnemende gemeenten. Aan de IGEAN energielening zijn verder geen dossierkosten verbonden.

De inkomensvoorwaarden om in aanmerking te komen zijn uitgebreid. Huishoudens met een belastbaar inkomen tot 31.340 euro komen in aanmerking. Bovendien wordt dit bedrag sinds 2019 verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste.

Wie behoort nog tot deze prioritaire doelgroep?
– personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
– huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat niet hoger is dan 18.730,66 euro, verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste
– personen die in schuldbemiddeling zitten en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
– personen die begeleiding krijgen van het sociaal huis omdat ze moeilijkheden ondervinden met het betalen van de facturen voor gas en elektriciteit
– personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Vlaamse Energielening, op het gemeentehuis of bij IGEAN energielening – 03 350 08 11 – energielening@igean.be

Websites voor meer informatie

premies bij Fluvius
energiesparen.be
premiezoeker.be

 

Leven en wonen Milieu & afval Energie- en renovatiepremies