Volkstuin Aerdborg

Op 21 mei 2016 opende Volkstuin Aerdborg aan het Peerdenkerkhof. Het bestuur wil met het volkstuinproject Schellenaren zonder tuin of met een heel kleine tuin de kans geven om te tuinieren. Centrale doelstelling van de volkstuin is een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen creëren.

Zelf tuinieren betekent het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Er is geen verpakking meer nodig, men eet lokaal en op het ritme van de seizoenen. Vaak legt ons voedsel ettelijke kilometers af voor het op ons bord terechtkomt. Dit heeft een aanzienlijke CO2-uitstoot tot gevolg. Door dicht bij huis te tuinieren wordt het milieu gespaard.

Een belangrijk aandachtspunt is te tuinieren zonder het gebruik van pesticiden. Ecologisch tuinieren is belangrijk om natuur en mens te beschermen. Ook voor bijen zijn pesticiden vaak erg slecht. De bijen zijn echter onmisbaar voor de bestuiving van de planten in de natuur en onze voedselgewassen.

Een perceel is minimaal 10 meter op 5 meter. Bij de start maak je best een schets van de indeling van je akker volgens jouw wensen. Dat is ook eenvoudiger om na elk seizoen je groenten op een ander perk te plaatsen. Op je akker mag je jaarlijks een vlot opbergbare serre zetten. Een vaste serre in glas of harde kunststof mag je niet plaatsen. De Jaarlijks betaal je een kleine bijdrage voor het gebruik van het terrein.

Momenteel zijn alle percelen in gebruik. Je kan wel inschrijven op de wachtlijst.
Info: milieu@schelle.be – 03 871 98 52

Het huishoudelijk reglement lees je hier.

Leven en wonen Milieu & afval Volkstuin Aerdborg