Milieu & afval


Recyclagepark

IGEAN baat het recyclagepark aan de Kapelstraat 144 uit. Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor gezinnen uit Schelle.

Aan de ingang staat een registratiezuil waar je met jouw identiteitskaart toegang krijgt. Alle inwoners van Schelle met een elektronische identiteitskaart (e-ID) hebben zonder voorafgaande erkenning toegang tot het recyclagepark. Je mag elke dag een onbeperkt aantal keer een bezoek brengen.

Bedrijven en zelfstandigen kunnen met hun bedrijfsafval terecht op de KMO-recyclageparken van Boom, Edegem, Kontich en Wommelgem.

  • Boom:  Dijleweg 3: tijdens openingsuren particulieren
  • Edegem: Kattenbroek 6: vrijdag van 9-12u (2-wekelijks volgens even weeknummer)
  • Kontich: Blauwesteenstraat 81B: vrijdag van 9-12u (2-wekelijks volgens even weeknummer)
  • Wommelgem: Gulkenrodestraat 9: tijdens openingsuren particulieren

Inwoners die zelf niet in staat zijn om naar het recyclagepark te komen dienen voorafgaand een volmacht bij de milieudienst van gemeente aan te vragen. Dit kan via mail naar milieu@schelle.be, tel: 03 871 98 52 of op het gemeentehuis.

Wens je een volmacht voor meerdere personen (bv. verschillende kinderen) dan dient u per persoon een volmachtsformulier aan te vragen. De volmachten zijn steeds beperkt in tijd en dit tot een periode van maximum 3 jaar na datum van de uitgifte. Uiteraard kan de periode, indien de situatie dit niet vereist, ook korter zijn.

Tarieven (betalende fracties): kijk hiervoor op de website van Igean
Elk gezin (3 personen) krijgt een vrijstelling van 50 kg per jaar voor de betalende fracties en 10 kg extra per bijkomend gezinslid per jaar. De vrijstelling geldt niet voor grofvuil.
Voor groenafval is er een jaarlijkse vrijstelling van 130 kg per gezin.
De vrijstellingen worden éénmaal per jaar, namelijk op 1 januari, toegekend.
Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. Dus de vrijstelling die op het einde van het jaar niet opgebruikt is, vervalt.

Openingsuren: actuele info op website Igean
Maandag: gesloten
Dinsdag: 9-12 uur en 13-17 uur
Woensdag: 13-19 uur
Donderdag: 9-12 uur en 13-17 uur
Vrijdag: 13-17 uur
Zaterdag: 9-16 uur

– Milieudienst: 03 871 98 52 – milieu@schelle.be
– IGEAN milieu & veiligheid: 03 350 08 11 – inzameling@igean.be

Meer info rond het recyclagepark op de website van Igean.

Leven en wonen Milieu & afval Recyclagepark