Milieu & afval


Schelle zoekt duurzame lokale helden

Het gemeentebestuur zoekt lokale helden die zich dagelijks inzetten om van onze wereld een aangenamer, positiever, veiliger, gezonder, eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer plekje te maken. Dit kan een individu, organisatie, vereniging, school, bedrijf of groep zijn die een link heeft met één of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Ben jij zo iemand of ken je iemand die in aanmerking komt?
– Stel jezelf of iemand anders kandidaat via milieu@schelle.be (voor 10/08/2019).
– Ken je andere individuen, organisaties, verengingen, scholen, bedrijven of groepen die zich dagelijks inzetten om van onze wereld een aangenamer en duurzamer plekje te maken? Geef ook gerust hun namen door!

Wat doet een Duurzame Held tijdens de Week van de Duurzame Gemeente?
De helden engageren zich om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) actief uit te dragen tijdens de campagneweek van 18 tot 25 september 2019:
– ze dragen de SDG-pin
– ze hangen het campagnemateriaal uit op hun kantoor / zaak / adres
– ze informeren hun netwerk waar mogelijk met behulp van het campagnemateriaal over de SDG’s
– ze zijn bereid aanwezig te zijn op lokale evenementen en waar mogelijk mee te werken aan interviews, promofilmpjes of andere vormen van communicatie rond de campagne.
– via een publiek profiel worden ze zichtbaar gemaakt op de campagnewebsite.

Waarom meedoen aan de Week van de Duurzame Gemeente?
Tijdens de campagneweek van 18 tot 25 september 2019 worden de lokale helden extra in de kijker gezet in de volledige gemeente.
Er wordt gecommuniceerd over de bezigheden van de lokale helden via de gemeentelijke communicatiekanalen. De lokale helden worden mee opgenomen in het heldenbestand op www.duurzamegemeente.be.

De campagnewebsite www.duurzamegemeente.be wordt de draaischijf van de campagne: je zal er voorstellingspagina’s van de duurzame helden vinden, een geografisch overzicht van alle deelnemende gemeenten, foto’s en filmpjes van de activiteiten tijdens de campagneweek en laagdrempelige info over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Wat?
Op 25 september 2015 ondertekende België als één van 193 landen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (de Sustainable Development Goals of kortweg SDG’s), ook wel gekend als “de Agenda 2030”. De SDG’s verenigen een aantal internationale afspraken (armoedebestrijding, klimaatactie, rechtszekerheid, …) en roepen op tot een integrale aanpak. De Agenda 2030 is universeel en roept elk land en elke actor op om verantwoordelijkheid te nemen. Ook de Vlaamse lokale besturen hebben dus een rol te spelen. Lokale besturen zijn zelfs, als eerstelijnsoverheid, een doorslaggevende actor. Zij zijn de sleutel om lokaal en van onder uit dynamieken op gang te brengen die de transitie naar een duurzame wereld mogelijk maken.

info: milieu@schelle.be

Keuzewijzer Eetbaar Groen

Op vraag van de provincie Antwerpen ontwikkelde de Universiteit Antwerpen een Keuzewijzer Eetbaar Groen. De gemeente Schelle is de eerste gemeente die hiermee aan de slag gaat. De provincie stelde dit instrument dinsdag 11 juni voor in volkstuin Aerdborg.

Van stadslandbouw, over geveltuin en voedselbos, tot zelfpluktuinen: stap voor stap komt een gemeente met de Keuzewijzer tot de meest geschikte en haalbare invulling voor haar beschikbare gronden. De focus op ‘eetbaar groen’ zorgt voor een dubbele winst: naast de vergroening is ook de voedselproductie een extra meerwaarde voor de omwonenden.

In de eerste fase wordt de beschikbare groene ruimte in kaart gebracht en wordt er een locatieplan opgemaakt. Nadien kan men met de keuzewijzer op zoek gaan naar de meest geschikte vorm van eetbaar groen voor die locatie. De laatste stap is de uitwerking van een concreet project.

Dat de Keuzewijzer in Schelle werd voorgesteld, is niet toevallig. Er zijn al een tijdje initiatieven rond eetbaar groen bezig waaronder de volkstuin Aerdborg en de Plukboerderij. Sinds 2016 tuinieren in de volkstuin 75 inwoners en er zijn nog inwoners vragende partij. Zij willen ook aan de slag in het groen. Ondanks de kostprijs die hieraan verbonden is voor de gemeente zijn er ook heel wat kansen. Zo bevorderen dergelijke initiatieven de sociale cohesie, het klimaat en de beleving in onze gemeente.

De mogelijkheden voor nieuwe projecten rond eetbaar groen worden de komende maanden aan de hand van de Keuzewijzer en onder begeleiding van de provincie verder bekeken.

Zomercampagne Mooimakers

Mooimakers, een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil, organiseert haar zomercampagne ‘Iedereen is Mooimaker’. Elke mooimaker rekent op zijn manier af met afval. Hoe je het doet maakt eigenlijk niet zoveel uit, zolang je afval maar in de vuilnisbak belandt.
Kies de affiche die bij je past en haal ze af op het onthaal van het gemeentehuis.

Laureatenviering Floriade 2018

Voor de 48ste editie van de Schelse Floriade zorgden 280 deelnemers voor bloemen op de vensterbank, in de tegeltuin of in de voortuin. Zij kregen een beoordeling van de jury. De puntenlijst ontdek je hier.

Tijdens de laureatenviering op 30 november verzorgde de Koninklijke Fotogroep Dafofi de presentatie van de mooiste voortuintjes. Het gemeentebestuur en de juryleden overhandigden de prijzen aan de top drie van elke categorie. Ook de andere aanwezige deelnemers ontvingen hun prijs. Een gezellige receptie sloot de avond af.

De wedstrijd wordt ondersteund door het gemeentebestuur dat budget vrijmaakt voor prijzengeld en de lokale handelaars die de wedstrijd sponseren.

De gemeente dankt de sponsors van deze editie: AD Delhaize, De Bloementuin, Keurslagerij De Proost, Klasseslagerij Burms, San Marco Village, Van der Auwera en Wima Bowling.

Wil je in 2019 deelnemen aan de Floriade?
Kijk dan in het infoblad van maart-april of neem contact op met het onthaal van het gemeentehuis via onthaal@schelle.be – tel. 03 871 98 30.

floriade puntenboekje 2018

Leven en wonen Milieu & afval Nieuws