Milieu & afval


Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering een addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging betreft een aanpassing van hoofdstuk 10 over de doelstellingen zwerfvuil tegen 2022 en is een vervolg van de wijziging van 2019.
Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen en het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vind je op https://www.ovam.be/uitvoeringsplan

Zorg mee voor kleine landschapselementen
Vele ‘kleine’ natuurelementen schenken ons landschap al eeuwenlang vorm en kleur. Wat zou het saai zijn zonder de robuuste knotbomenrijen, vele houtkanten, majestueuze dreven, weelderige hagen, feeërieke hoogstamboomgaarden, trage wegen, levendige poelen, idyllische beekjes en bloemrijke akkerranden.

Regionaal Landschap Rivierenland (RLR) zet zich in om de kwaliteit en hoeveelheid van deze kleine landschapselementen te verhogen. Wil je op jouw grond een streekeigen haag, heg of houtkant aanplanten, een poel aanleggen of herstellen, knotbomen beheren, fruitboomgaard aanplanten of wilde bloemen en akkerranden inzaaien?

RLR helpt graag met advies per mail of tijdens een terreinbezoek. Als de locatie voor hen geschikt is coördineren ze zelfs de aanplanting.
Aanvraag met vermelding adres, eventueel perceelsnummer en je wensen naar info@rlrl.be.
Stuur je aanvraag voor augustus door als je wil aanplanten in november-december 2020
www.rlrl.be

Keuzewijzer Eetbaar Groen

Op vraag van de provincie Antwerpen ontwikkelde de Universiteit Antwerpen een Keuzewijzer Eetbaar Groen. De gemeente Schelle is de eerste gemeente die hiermee aan de slag gaat. De provincie stelde dit instrument dinsdag 11 juni 2019 voor in volkstuin Aerdborg.

Van stadslandbouw, over geveltuin en voedselbos, tot zelfpluktuinen: stap voor stap komt een gemeente met de Keuzewijzer tot de meest geschikte en haalbare invulling voor haar beschikbare gronden. De focus op ‘eetbaar groen’ zorgt voor een dubbele winst: naast de vergroening is ook de voedselproductie een extra meerwaarde voor de omwonenden.

In de eerste fase wordt de beschikbare groene ruimte in kaart gebracht en wordt er een locatieplan opgemaakt. Nadien kan men met de keuzewijzer op zoek gaan naar de meest geschikte vorm van eetbaar groen voor die locatie. De laatste stap is de uitwerking van een concreet project.

Dat de Keuzewijzer in Schelle werd voorgesteld, is niet toevallig. Er zijn al een tijdje initiatieven rond eetbaar groen bezig waaronder de volkstuin Aerdborg en de Plukboerderij. Sinds 2016 tuinieren in de volkstuin 75 inwoners en er zijn nog inwoners vragende partij. Zij willen ook aan de slag in het groen. Ondanks de kostprijs die hieraan verbonden is voor de gemeente zijn er ook heel wat kansen. Zo bevorderen dergelijke initiatieven de sociale cohesie, het klimaat en de beleving in onze gemeente.

De mogelijkheden voor nieuwe projecten rond eetbaar groen worden de komende maanden aan de hand van de Keuzewijzer en onder begeleiding van de provincie verder bekeken.

Leven en wonen Milieu & afval Nieuws