Milieu & afval


Brochure met praktische energiebesparingstips

De brochure “besparen op je energiefactuur” van Fluvius is een nuttige gids met heel wat praktische aanbevelingen: https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2022-07/besparen-op-je-energiefactuur-nl.pdf

Vlaanderen lanceert interactieve PFAS-kaart

De Vlaamse overheid lanceert een interactieve kaart waarop je de risicosites die verband houden met PFAS-verontreiniging kunt raadplegen. In de rode zones blijven de bestaande no-regretmaatregelen van kracht. De gele zones zal de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) verder onder de loep nemen. In afwachting daarvan gelden tijdelijke no-regretmaatregelen.

In Schelle gaat het om enkele locaties rond de Vliet die als gele zone werden aangeduid. In afwachting van de resultaten van het onderzoek van OVAM gelden, in een zone van 100 meter rond de sites, volgende ‘no regret’-maatregelen:

Voeding

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden,krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
 • Eet geen eieren van uw eigen kippen.

Grondwater

 • Drink geen grondwater als drinkwater.
 • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.

Grond en afval

 • Laat kinderen niet spelen op het onverharde terrein van de site in kwestie.
 • Het verharde terrein op de site moet wekelijks met water schoongemaakt worden.
 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.
 • Binnen de perimeter horen eieren van eigen kippen voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het gft-afval.
 • Buiten de perimeter kunnen eieren en afval van groenten en fruit meegegeven worden met het gft-afval.

Hygiëne

Pas een goede hygiëne toe:

 • Was uw handen, zeker voor de maaltijd
 • Maak uw huis binnen en buiten schoon met water.

In de zomer van 2021 liet de gemeente Schelle bodemonderzoek uitvoeren naar PFAS en zware metalen op enkele locaties in de gemeente. Daarnaast werden enkele groente en fruit uit Volkstuin Aerdborg onderzocht en kippeneieren van verschillende locaties in de gemeente. De resultaten van deze onderzoeken kan u raadplegen op de website van de gemeente: https://www.schelle.be/schelle-neemt-stalen-van-grond-en-voeding/

Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering een addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging betreft een aanpassing van hoofdstuk 10 over de doelstellingen zwerfvuil tegen 2022 en is een vervolg van de wijziging van 2019.
Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen en het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vind je op https://www.ovam.be/uitvoeringsplan

ISVAG

Bekijk via deze link de presentatie van Isvag die getoond werd op de gemeenteraad van 26 mei 2021.

Leven en wonen Milieu & afval Nieuws