Milieu & afval


Vlaanderen lanceert interactieve PFAS-kaart

De Vlaamse overheid lanceert een interactieve kaart waarop je de risicosites die verband houden met PFAS-verontreiniging kunt raadplegen. In de rode zones blijven de bestaande no-regretmaatregelen van kracht. De gele zones zal de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) verder onder de loep nemen. In afwachting daarvan gelden tijdelijke no-regretmaatregelen.

No regret-maatregelen Korte Hamelweg, 2845 Niel (brandweerkazerne Niel)

De resultaten van de bodemstaalanalyses zijn geruststellend waardoor de no regret-maatregelen voor bodemgebruik geschrapt kunnen worden. De resultaten van de grondwaterstaalanalyses tonen echter aan dat er verder onderzoek nodig is. Daarom adviseren we de volgende no regret-maatregelen voor grondwatergebruikers:

Op de site en in een zone van 500m rond de site: – met middelpunt peilbuis P2 met coördinaten X: 146790,59 en Y: 200302,40:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Waarom dit bodemonderzoek in mijn buurt?

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. Bij deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie(s) zoals vermeld in bijgevoegde brief. Er werden stalen genomen van de aarde en het grondwater werd onderzocht aan de hand van peilbuizen.

________________________________________________________________________________________________

  In de zomer van 2021 liet de gemeente Schelle bodemonderzoek uitvoeren naar PFAS en zware metalen op enkele locaties in de gemeente. Daarnaast werden enkele groente en fruit uit Volkstuin Aerdborg onderzocht en kippeneieren van verschillende locaties in de gemeente. De resultaten van deze onderzoeken kan u raadplegen op de website van de gemeente: https://www.schelle.be/schelle-neemt-stalen-van-grond-en-voeding/

   

  Veelgestelde vragen:

  Wat zijn PFAS?
  Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, is een verzamelnaam voor een grote groep van om en bij de 6000 chemische stoffen. Ze komen niet van nature voor in het milieu, maar zijn door de mens gemaakt. PFAS zijn bestand tegen hoge temperaturen en zijn water-, vuil-, en vetafstotend. Daarom worden ze in vele industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt zoals brandblusschuim, antiaanbaklagen in kookgerei, waterafstotend textiel, behandeld papier en sommige cosmetica en huishoudproducten. Ze zijn echter niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar.

  Hoe kan ik eraan blootgesteld worden?
  Deze stoffen komen in het lichaam terecht via voeding en het inslikken van stof, en in mindere mate door ze in te ademen of via de huid. Doordat ze maar traag afbreken, kunnen ze zich bij herhaaldelijke inname opstapelen in het lichaam.

  Welke effecten kunnen PFAS hebben op de gezondheid?
  Van sommige PFAS (zoals PFOS en PFOA) is bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. Bij blootstelling aan PFAS treden er geen acute gezondheidseffecten op. Maar het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Langdurige en herhaalde blootstelling kan zo leiden tot oplopende hoeveelheden PFAS. Dat kan invloed hebben op de gezondheid. Daarom is het aangewezen om blootstelling te vermijden waar het kan.

  Volgens het meest recente wetenschappelijk onderzoek zijn de voornaamste mogelijke schadelijke effecten:

  • Vermindering van het immuunsysteem en dat is bij kinderen het meest gevoelig. Dit is volgens de laatste studies het meest gevoelige gezondheidseffect. Dit wil niet direct zeggen dat ze sneller en vaker ziek worden.
  • Kleine vermindering van het geboortegewicht.
  • Verhoogde cholesterolgehalten.
  • Verstoring van de leverwerking.
  • Verstoring van de hormonenbalans.

  Er is geen behandeling mogelijk om PFAS uit het lichaam te verwijderen. Alleen door de opname zoveel mogelijk te beperken, zal de hoeveelheid PFAS in het lichaam langzaam afnemen.

   

  Heeft u nog vragen?
  Meer informatie over PFAS kan u rustig nalezen op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. U kan ook gerust een e-mail sturen naar pfas@vlaanderen.be.

   

  PFAS